Sinds het vorige communiqué (september 2019) heeft het bestuur vergaderd op 24 oktober 2019.

In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

  • Er is overlegd met de pastoraatsgroep waarbij o.m. de volgende onderwerpen aan de orde waren:
    • Dossier Preventiebeleid is via de website (onder Contact) te raadplegen;
    • Mgr. De Korte heeft een gespreksleider voorgesteld voor pastoraatsgroep en bestuur. Een kennismakingsafspraak wordt gemaakt;
    • Twee leden van bestuur en twee vanuit de pastoraatsgroep zullen werken aan de eerste versie van het integrale beleidsplan van de parochie voor 2020 t/m 2023. Dit zal toegestuurd worden aan de locaties en het parochieberaad met de vraag om reacties.
  • Voor de vacante bestuursfunctie zijn 9 potentiële kandidaten onder de aandacht van het bestuur gebracht. Het bestuur heeft een eerste selectie gemaakt waarmee, samen met H. Hamers van de pastoraatsgroep, een vervolggesprek gevoerd zal worden.
  • Na overleg met de penningmeesters van de locaties hoopt de penningmeester van het bestuur begin december met een geconsolideerde begroting in het bestuur te komen, waarbij, voor zover al mogelijk, rekening wordt gehouden met het nog vast te stellen beleidsplan.
  • Bestuur zal ook in de komende periode overleg blijven voeren met de gemeente, ODRN en met de betreffende locatieteams over de verbouwingsprojecten van de diverse locaties (Antonius Abt Dennenstraat, Antonius van Padua Groesbeekseweg, 2e Oude Heselaan, Maria Geboortekerk, Effata-Dominicuskerk).

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 12 december 2019.