Sinds het vorige communiqué (juni 2018) heeft het bestuur vergaderd op 18 september 2018. In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

  • In het najaar zal overgestapt worden op de nieuwe OCS- planner voor het plannen van het onderhoud aan alle gebouwen. Met locaties zijn eerste afspraken gemaakt.
  • Bestuur heeft met waardering kennis genomen van het initiatief om een Stefanus-weekend eind september te organiseren, geconcentreerd in de Petrus Canisiuskerk en de Antonius van Padualocatie.
  • Het afscheid van pastoor C. Van Vught in de Maria Geboortekerk is een mooie feestdag geworden met dank aan de organisatiecommissie. In verband met de eerdere komst van Mgr. Mutsaerts als waarnemend pastoor en het vertrek van pastoor C. van Vught heeft het bestuur overleg eerst met enkele leden van de pastoraatsgroep over samenwerking tussen bestuur en pastoraatsgroep.
  • In het penningmeestersoverleg wordt nu gewerkt aan het overstappen van het bestaande systeem Navision naar het nieuwe systeem Exact-Online. Ook voor het kerkledenadministratie-systeem zal overgegaan worden naar DocBase. Extra ondersteuning vanuit het bisdom zal daarbij geboden worden. Invoeringsdatum is 1 januari 2019. Een projectgroep wordt hiervoor ingesteld.
  • Met de gemeente Nijmegen wordt overleg gevoerd over de WOZ-waarden van de kerken en pastorieën, over de verbouwing van enkele gebouwen en over de toekomstige inrichting / gebruik van de Betlehemkerk.
  • De huurharmonisatie van de pastorieën waar verhuur van kamers plaatsvindt, begint vruchten af te werpen.
  • Er heeft herschikking plaats gevonden van de bestuursleden als contactpersonen naar de locaties. De nieuwe indeling is: Antonius van Padua kerk: S. Beekhuijsen; Agneskerk en Dominicuskerk: F. Plasschaert, Antonius Abt kerk en De Goede Herderkerk: F. Hendriks; Petrus Canisius kerk: O. Van de Loo; Maria Geboortekerk: W. Stolwijk.

 

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op dinsdag 23 oktober 2018.