Sinds het vorige communiqué (juni 2019) heeft het bestuur vergaderd op 10 september 2019. In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

  • Er wordt een overleg gepland met het bestuur van de parochie Heilige Drie-Eenheid.
  • De Betehemkerk is inmiddels verkocht op basis van erfpacht aan een particulier.
  • Het bestuur heeft in de laatste vergadering, onder dankzegging voor alle bewezen diensten, afscheid genomen van bestuurslid Frits Hendriks. Hij gaat een vervolgopleiding volgen aan de universiteit van Leuven en heeft daarom zijn bestuurslidmaatschap beëindigd. Hierdoor is er een vacature ontstaan. Het bestuur gaat op zoek naar een opvolger (bij voorkeur een vrouw) en staat open voor suggesties.
  • Het bestuur heeft conform de afspraken de jaarlijkse contourennota vastgesteld met de kaders voor de begroting 2020. Een en ander komt in het eerstvolgende penningmeesters overleg aan de orde.
  • Het bestuur zal overleg voeren met de locaties Antonius Abt Dennenstraat en Antonius van Padua Groesbeekseweg in verband met stagnering in de voortgang van voorziene verbouwingen en andere lopende zaken.
  • Het bestuur heeft besloten om het orgel van de Betlehemkerk niet te verplaatsen naar de Antonius Abtkerk vanwege te hoge kosten die daarmee gemoeid zouden zijn.
  • Het kantoorpand aan de Tweede Oude Heselaan is gekraakt. Het bestuur is in overleg met politie en justitie hoe dit op te lossen. Er zal tijdelijk anti-kraak bewoning geregeld gaan worden.

 

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 24 oktober 2019. Het eerste gedeelte is er het periodieke overleg met de pastoraatsgroep.