Mijn naam is Mark Buck en per 1 oktober 2020 ben ik bestuurslid van onze H. Stefanusparochie.

Alle communicatie vanuit het bisdom in verband met het coronavirus kunt u vinden via onderstaande link:

https://www.bisdomdenbosch.nl/corona-dossier-maatregelen-gebeden-en-vieringen-bemoediging-en-acties/

Mgr. de Korte heeft per 1 juni Eduard Kimman (Pater Jezuiet) benoemd tot pastoor, tevens voorzitter van het parochiebestuur en Juan van Eijk (Diocesane clerus, gewijd in 2005) tot kapelaan van onze parochie. Als pastoor en voorzitter van het bestuur zal Kimman leiding geven aan de uitvoering van het beleidsplan.

Het is juni. Op mijn tafel ligt een brevier, enkele boeken en het Hedendaagse getijden- en pelgrimsboek Seizoenen van het Leven, samengesteld door de Nijmeegse kunstenaar en kunst-promotor Theo van Stiphout samen met anderen. Het is een geschenk van Theo aan mij. Een prachtig boek. Ik nam het mee op donderdag 11 juni 2020 naar de vergadering van het Parochiebestuur, waar ik voor het eerst zou aanschuiven als nieuw benoemde moderator van de pastores en de pastoraal werkers in de kerken van de St Stefanus Parochie.

Bisschop Gerard de Korte heeft Juan van Eijk per 1 juni benoemd tot kapelaan van onze parochie; hiervoor was hij pastoor in Berkel-Enschot.

In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk worden met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld.