Spandoek VB aktie Diaconie 13x18 1

‘Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn’. Zo opent de brief die de Nederlandse Bisschoppen voor Pasen 2020 aan de gelovigen schrijven. Met deze brief willen ze iedereen bemoedigen nu het Hoogfeest van Pasen niet in de kerken gevierd kan worden in verband met het coronavirus. De bisschoppen vestigen de blik op de Verrezen Christus, het Woord dat leven geeft.

eucharistie2

 

In verband met het Coronavirus kunt u momenteel geen viering in de kerk bijwonen zoals u gewend bent. In de Maria Geboorte Kerk worden echter - ook in de Goede Week en met Pasen - vieringen gestreamd.

De pastoraatsgroep heeft pastor Eduard Kimman s.j. gevraagd om namens de pastoraatsgroep een Paasboodschap voor onze parochie te schrijven.

Het parochiebestuur sluit zich  graag aan bij deze brief.

Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer serieus’, zeggen de bisschoppen.

Stefanus

Nu het coronavirus (COVID-19) ook in Nederland verregaande gevolgen heeft voor de manier waarop wij met elkaar samenleven, willen het parochiebestuur en de pastoraatsgroep zich niet onbetuigd laten.