Met Pasen hebben we groots Christus' verrijzenis gevierd. Of eigenlijk... we zijn er nog altijd mee bezig. De Paastijd loopt vijftig dagen door. Aan het einde ervan vinden we Hemelvaart op 10 mei en Pinksteren op 20 mei.

Met Hemelvaart vieren we dat Jezus Christus na zijn verrijzenis naar de hemel is overgegaan.

Pinksteren is tien dagen daarna het feest van de Heilige Geest.

Uiteraard worden deze feesten in onze parochie gevierd.

'We gaan er samen voor' dat is mijn invalshoek om over Pasen te spreken.
Soms gaat het een hele tijd goed in ons leven. Maar dan, opeens, lijkt het of alles instort. Er is ruzie, pijn, tekort.
Toch is er ook ergens nog hoop dat je dit alles te boven kunt komen.

Vraag kerkgangers wanneer het feest van Maria Boodschap wordt gevierd en ze roepen in koor: 25 maart! Dat klopt, behalve als die dag in de Goede Week of het octaaf van Pasen valt. Dan schuift het Mariafeest op. Dat is dit jaar het geval. Daarom wordt Maria Boodschap gevierd op maandag 9 april. 

Het ei draagt een symboliek in zich. Een ei heeft een harde schaal, maar binnenin zit leven. Het kuikentje kan er alleen uitkomen door de schaal met zijn snaveltje open te breken.

Het paasei staat symbool voor het graf van Jezus. Nadat Jezus was gestorven, werd Hij in een rotsgraf gelegd. Een grote steen werd voor de ingang geplaatst om het graf af te sluiten. Keihard en onverbrekelijk. Niemand kon erin en al helemaal niemand eruit.

Parochie Heilige Stefanus viert Palmpasen, Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag en Pasen. In alle acht locaties gebeurt dat op een eigen wijze, maar altijd vanuit dat ene katholieke geloof: Jezus' dood en verrijzenis zijn van grote betekenis. Voor iedere christen, voor iedere mens, hier en nu, in Nijmegen.

Waar en wanneer deze vieringen gehouden worden?

Mijn collega’s van De Goede Herder en ik kiezen dit jaar 'We gaan er samen voor' als invalshoek om over Pasen te spreken.
Soms gaat het een hele tijd goed in ons leven. Maar dan, opeens, lijkt het of alles instort. Er is ruzie, pijn, tekort.
Toch is er ook ergens nog hoop dat je dit alles te boven kunt komen.