Vormselviering

Op zondag 8 oktober 2017 zullen dertien jonge mensen uit onze parochie H. Stefanus het vormsel ontvangen. Dat gebeurt in een gezamenlijke viering om 11.00 uur in de Effata-Dominicuskerk (Prof. Molkenboerstraat 7).

De vormelingen zijn Sarah Bakker, Tjesme van Beers (die ook haar eerste Communie zal ontvangen), Bart van Dijk, Klara Fleuren, Kuba Lulko, Eva Paulussen, Anne-Louise van de Poll, Benoît Sarabèr, Shimon Shayam, Cédric Verhaegh, Laura Wieman, Irenee de Wildt en Sterre Wolf. Zij komen uit vijf verschillende locaties en hebben een gezamenlijk voorbereidingstraject doorlopen.

Vormheer is deken Henk Janssen. Enkele leden van het pastoresteam van de Stefanusparochie gaan samen met hem voor. De zang wordt verzorgd door een projectkoor met zangers van meerdere kerken o.l.v. Annemiek van Nostrum. Tijdens de vormselviering is er een crèche voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderwoorddienst voor kinderen die op de basisschool zitten.

Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd om met onze dertien vormelingen dit bijzondere moment te vieren.

Jaarlijkse Rommelmarkt Antonius van Paduakerk

Zaterdag 2 september 2017 vindt weer de bekende jaarlijkse rommelmarkt plaats op het kerkplein van de Antonius van Paduakerk. van 10 uur tot 15 uur.

'U zult het wel druk hebben.' Met enige regelmaat zeggen mensen dat tegen mij. Eigenlijk vind ik dat heel vervelend. Want dat is blijkbaar de indruk die anderen van mij krijgen. En ik vind het jammer dat sommigen daardoor misschien geen beroep op mij durven doen. Op zich is het niet zo erg om niet met allerlei wissewasjes lastig gevallen te worden. Maar als mensen met iets belangrijks zitten, moet er toch geen drempel zijn.

Het bestuur van de parochie H. Stefanus is op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de portefeuille communicatie.

Hier vindt u een overzicht van de kerstvieringen op alle 8 locaties.

Iconenschilder Geert Hüsstege geeft 13 oktober een lezing over de iconen van barmhartigheid.