Afgelopen weekend werd in locatie Betlehem een brief van het locatieteam bekendgemaakt, met een confronterende mededeling:

Veel jaren hebben we geprobeerd om in goed verzorgde vieringen samen te komen en aandacht voor elkaar te hebben. Dank zij de belangenloze inzet van veel vrijwilligers is dit, tot op heden, in een goede sfeer,  prima gelukt. Daar mogen we elkaar mee feliciteren.
Maar nú......

Dit jaar maken we, in de Stefanusparochie, weer palmpaasstokken met de kinderen. Ook de ouders zijn hierbij van harte welkom. We beginnen de middag met het verhaal van Jezus die de poorten van de stad Jeruzalem binnenkomt op een ezeltje. Het wordt een leuke middag. De kinderen van groep 7 en 8 kunnen, in plaats van een palmpaasstok, ook een paaskaars maken. Alle kinderen die op de basisschool zitten, zijn van harte welkom.

Op zondag 11 februari is in een feestelijke viering herdacht dat 25 jaar geleden de Agneskerk werd gewijd.

In deze feestelijke viering gingen bisschop De Korte, pastoor Van Vught en pater Sleddens O.S.A. voor. Pater Sleddens is lange tijd pastoor geweest van parochie Lindenholt en was dat ook ten tijde van de bouw van de kerk. Tot op de dag van vandaag gaat hij voor in vieringen.

Na de viering heeft de gemeenschap van de Agneskerk met belangstellenden van de hele parochie elkaar ontmoet in het daartoe speciaal ontworpen middenplein van de kerk. Onder het genot van huisgemaakt gebak en de bekende Vietnamese loempia’s werd nagesproken over de voorbije vijfentwintig jaar en vooruitgeblikt op de toekomst.

Na alle feesten is het gunstig wat 'eet-'ponden, kwijt te raken. De sportscholen komen met aanbiedingen en in de reclamebladen rollen de aanbiedingen van diëten over elkaar. We worden helemaal ondersteund in onze goede voornemens!

Een vastenkuur, in combinatie met bewegen belooft een grote innerlijke schoonmaak. Vasten en veertigdagentijd zijn lang een ingeburgerd begrip geweest in onze samenleving. Na de uitbundigheid van Carnaval komt de tijd van naar binnen keren. Je komt herboren uit de vastentijd!

Naast de vertrouwde vieringen en ontmoetingsmomenten van locatie Betlehem heeft een nieuwe projectgroep enkele activiteiten gepland.

Zo begint op woensdag 21 februari een leesgroep.
Onder leiding van Karina Aarts worden de oren gespitst om de oeroude woorden uit de Bijbel - die soms stil aanwezig zijn - te gaan verstaan, en te gaan horen wat ze ons nu in deze tijd te zeggen kunnen hebben.
Samen lezen, gezamenlijke stilte-meditatie en samen naar elkaar luisteren.

Ook is er een initiatief voor het houden van een avondgebed.

Op de eerste dag van de Veertigdagentijd ontvangt de katholiek een askruisje op het hoofd. Daarbij zegt de voorganger: Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren of Bekeer u en leef volgens het Evangelie.

In Parochie Heilige Stefanus houdt elke locatie een viering met asoplegging.