Het vijfde eeuwfeest van de geboorte van Peter Kanis op 8 mei werd gevierd met een bescheiden Hoogmis in de Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat. Geen grootse viering vooralsnog, nog geen sporttoernooi voor elftallen afkomstig uit de zes Canisius Colleges in de wereld, nog geen tentoonstelling in het Valkhof Museum, nog geen bijzondere stadswandeling of een uitgave van sommige geschriften van Canisius.

Ons Paasevangelie is een verhaal van: verstoppertje spelen. Maria van Magdalena gaat naar het graf en vindt leegte. De steen is verwijderd van de opening van het graf en Jezus is weg. Wanneer ze Petrus en de leerling van wie Jezus veel hield, dat vertelt, rennen ze weg en vinden ze ook leegte, behalve dat ze bewijs vinden dat Jezus daar als begravene was geweest.

Wegens omstandigheden heeft de huidige ambtelijk secretaris Trudy Spanjers alle werkzaamheden voor het bestuur neergelegd.

Wij doen hierbij een beroep op vrijwillig(st)ers die geïnteresseerd zijn in deze functie zich te melden bij het bestuur: per email: info@stefanus.nl of per telefoon: 0243605340.

In verband met de nieuwe Coronamaatregelen van de bisschoppen, zijn de vieringen op Kerstavond alleen via een livestream te volgen. Hieronder vindt u een overzicht van alle (online-)vieringen in onze parochie op 24, 25 en 26 december, met links naar de livestreams.

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

Sinds kort zet ik mij in als secretaris van ons parochiebestuur, om zo bij te dragen aan de toekomst van onze geloofsgemeenschappen.