In verband met de nieuwe Coronamaatregelen van de bisschoppen, zijn de vieringen op Kerstavond alleen via een livestream te volgen. Hieronder vindt u een overzicht van alle (online-)vieringen in onze parochie op 24, 25 en 26 december, met links naar de livestreams.

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

Sinds kort zet ik mij in als secretaris van ons parochiebestuur, om zo bij te dragen aan de toekomst van onze geloofsgemeenschappen. 

Mijn naam is Mark Buck en per 1 oktober 2020 ben ik bestuurslid van onze H. Stefanusparochie.

Alle communicatie vanuit het bisdom in verband met het coronavirus kunt u vinden via onderstaande link:

https://www.bisdomdenbosch.nl/corona-dossier-maatregelen-gebeden-en-vieringen-bemoediging-en-acties/

Mgr. de Korte heeft per 1 juni Eduard Kimman (Pater Jezuiet) benoemd tot pastoor, tevens voorzitter van het parochiebestuur en Juan van Eijk (Diocesane clerus, gewijd in 2005) tot kapelaan van onze parochie. Als pastoor en voorzitter van het bestuur zal Kimman leiding geven aan de uitvoering van het beleidsplan.