Organisatie

De organisatie van de parochie wordt gedragen door diverse overlegorganen. Per locatie is er een locatieteam. Op centraal niveau zijn er het parochiebestuur, de pastoraatsgroep en het parochieberaad (met een adviserende rol voor bestuur en pastoraat). 

Bekijk hier het huidige beleidsplan. Er is een nieuw beleidsplan in ontwikkeling.

Parochieberaad

  • Ans Lansink (Petrus Canisiuskerk)
  • Herman Meekes (Agneskerk - Lindenholt)
  • Joyce Nissen (Effata - Dominicuskerk)
  • Jeroen Ruijs (Maria Geboortekerk)
  • Marij de Rooij (Antonius van Padua)
  • Agnes van Swaay (Agneskerk - Lindenholt)
  • Koos Wilke (Effata - Dominicuskerk)

Aan het parochieberaad nemen ook de leden van de pastoraatsgroep deel. De vice-voorzitter van het bestuur functioneert als voorzitter, een ander bestuurslid als secretaris van het beraad.

Locatieteams

Kijk voor de leden van de locatieteams bij de verschillende locaties, in de bovenste menubalk.