De organisatie van de parochie wordt gedragen door diverse overlegorganen. Per locatie is er een locatieteam. Op centraal niveau zijn er het parochiebestuur, de pastoraatsgroep en het parochieberaad (met een adviserende rol voor bestuur en pastoraat). 

Bekijk hier het beleidsplan voor de periode 2015 - 2018.

Bestuur

 • Waarnemend pastoor mgr. Rob Mutsaerts (voorzitter)
 • Fons Plasschaert (vice-voorzitter)
 • Olaf van de Loo (secretaris)
 • Stephan Beekhuijsen (penningmeester)
 • Wim Stolwijk (gebouwen)
 • Frits Hendriks (communicatie)

Het bestuur wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Trudy Spanjers - Bakkers.

Pastoraatsgroep

 • Waarnemend pastoor mgr. Rob Mutsaerts
 • Pastor Eduard Kimman sj
 • Pastor Harm Eskes pr
 • Pastor Hans van Zonneveld pr
 • Pastor Cornelius Happel pr
 • Pastoraal werker Hans Hamers
 • Pastoraal assistent Bettineke van der Werf
 • René Klaassen
 • Hans Engbersen
 • Joka Feenstra

Parochieberaad

 • vacature (Antonius Abt)
 • Aloys Graven (De Goede Herder)
 • Ans Lansink (Petrus Canisiuskerk)
 • Herman Meekes (Agneskerk - Lindenholt)
 • Jeroen Ruijs (Maria Geboortekerk)
 • Joyce Nissen (Effata - Dominicuskerk)
 • Marij de Rooij (Antonius van Padua)
 • Agnes van Swaay (Agneskerk - Lindenholt)
 • Koos Wilke (Effata - Dominicuskerk)

Aan het parochieberaad nemen ook de pastoor, de vicevoorzitter en secretaris van het bestuur en de leden van de pastoraatsgroep deel.

Locatieteams

Klik voor de leden van de locatieteams op de buttons in de bovenste menubalk. Zo komt u op de websites van de locaties.