Overweging van Frits Muller

Jer. 20, 7-9, Mt. 16, 24-26

Thema: Wie zijn wij?

Beste mensen,

Wat zijn wij hier in feite aan het doen?

Die vraag komt geregeld bij mij boven en aan het begin van een nieuw werkjaar wil ik daar graag met u bij stilstaan.

Hier, op deze plaats, leven wij mét en van verhalen.

Van oude verhalen, maar ook met onze eigen verhalen die zich ontwikkelen op onze gang door het leven.

Niets menselijks is ons vreemd, niet in de tijd van de bijbelse verhalen en ook nu niet.

Overweging van Hans Siemerink.

Jesaja 22,19 – 23  en  Mattheus 16, 13 – 20

Thema: Macht.

De keuze van de teksten voor de lezingen in de zondagse liturgievieringen – een keuze waarschijnlijk door een internationaal samengestelde liturgiecommissie in het Vaticaan gemaakt – acht ik niet altijd even gelukkig. Dikwijls lijkt het er op dat men wat heeft zitten associëren, en dat een enkel zelfde woord of een enkel zelfde begrip, dat zowel in de uitgekozen tekst uit het Oude Testament voorkomt, als in de uitgekozen tekst uit het Nieuwe Testament - uit een van de evangeliën - voor de meerderheid van de waarschijnlijk allemaal mannelijke leden van de commissie, de reden vormt om teksten bij elkaar te zetten.

Overweging van Wim Rigters.

Jesaja 56, 1, 6-7; en Matteüs 15, 21-28.

Thema: “Want mijn huis zal heten: Huis van gebed voor alle volken.”

De afgelopen week:

Charlottesville: America white!

Barcelona: IS: Sharia voor alle volken! Eén van de daders – 18 jaar – antwoordt op Facebook op de vraag, wat hij zou doen als hij koning van de wereld zou zijn: Alle ongelovigen doden, alléén de moslims sparen die het geloof volgen.                                                                                                                                            En die man bij de ingang van de moskee aan de Ramblas: hij wil geen interview; hij heet alléén maar de mensen welkom, want dit huis is voor iedereen. En Nederland zet die vreemde, die Armeense vrouw het land uit, dan maar zonder haar 9 jaar lang Nederlands geworden kinderen.

En ikzelf? 3x een jongere de deur gewezen: “Memisa” - daar geef ik al aan; “een pakje ansichtkaarten voor zieke kinderen” – daar trap ik niet in! En de derde, een student, gaf ik niet eens de kans zich voor te stellen. Telkens onder etenstijd, en ‘je weet toch nooit of het te vertrouwen is. Toch, telkens na het sluiten van de deur een rotgevoel.

Overweging van Willem Pelser.

1 Koningen 19, 9a, 11-13a; en Matteüs 14, 22-33.

Een vraag. 

Hoeveel mensen zitten er op dit moment in de kerk? Vijftig, zestig, zeventig?

Op zich maakt dat niet veel uit, wanneer ik u een papiertje zou geven en u de vraag zou stellen: “Schrijf eens uw ideeën over God op, hoe u zich God voorstelt.”

Waarschijnlijk krijgen we dan vijftig, zestig of zeventig verschillende antwoorden.

   Wat gemakkelijker zou het zijn als ik u vroeg God eens te tekenen. Negen van de tien tekeningen zullen een afbeelding zijn van een goedaardige, oude man met een witte baard: de westerse voorstelling van God, zoals we die als kind al zo vaak zijn tegengekomen. 

Overweging van Kees Keijsper o.p.

Daniël 7, 9-10, 13-14; en Matheüs 17, 1-9.

Thema: Feest van Dominicus, de gedaanteverandering op de berg. 

Wat is onze reactie het visioen dat wij vandaag uit Daniel in onze eerste lezing voorgeschoteld krijgen? De apocalyptische literatuur zoals hier in Daniel - die over de eindtijd gaat- is voor ons nogal vreemd en kan buitenissig overkomen.

Toch valt mij op dat bij dit kosmisch eindtafereel van de geschiedenis, wat op het eerste gezicht een soort oud-testamentische Starwars kan lijken, toch nergens maar een zweem van oorlogsgerucht of machtsuitoefening dan wel afrekening ofwel finale vorm van onderwerping sprake is Integendeel alle beelden zijn vriendelijk en vredelievend, behalve dat het een soort massaal beeld van duizenden aangeeft en ook vuurwerk vanwege de reikwijdte en de grootsheid van Gods heerschappij.

Overweging van Wim Rigters.

Wijsheid 12, 13-19 en Matteüs 13, 24-30.

Thema: Geduld is een schone zaak.

“Wat vrolijk over U geschreven staat” . . . ik moet u zeggen: eerlijk gezegd word ìk daar niet altijd vrolijk van; vandaag het onkruid tussen de tarwe en vorige week het tarwezaad dat moet zien op te groeien tussen het onkruid, de distels. Heeft Gerard daar niet genoeg over gezegd? “Er is een woord dat eeuwiglijk zal duren, en wie ’t verstaat die is niet meer alleen. Dan toch maar proberen.

Overweging van Gerard Verwoerd c.m.

Jesaja 55, 10-11 en Matteüs 13, 1-23.

Thema   .. hij zaaide zo wijd als de wind ..

Ik heb vandaag een van mijn tekeningboeken meegenomen, waarin de tekening staat, die U voor op het boekje ziet.

Ik wandel al jaren ’s morgens vroeg buiten, en wat je dan soms tegen komt:

Niet te geloven .... een klaproos midden op het trottoir … hoe bestaat het ?