Overweging van René Klaassen.

Deuteronomium 30, 10 – 14; en Lucas 10 ; 25 – 37.

Thema: God zet zelf de route uit ....

In de eerste boeken van onze bijbel, de eerste vijf om precies te zijn, bemoeit God, de Eeuwige zich voortdurend rechtstreeks met mensen. Deuteronomium ademt de sfeer van : “Hoort hoe God met mensen omgaat !! Met Eva en Adam en hun kinderen, met Noach en zijn familie, met Abraham, met Mozes. In de tien plagen over Egypte, de doortocht door de Rode Zee en in de 40 jaar in de woestijn. We kennen wellicht de details. De lezing van vandaag is het eindpunt van die lange reeks van rechtstreekse bemoeienis. In de lezing van vandaag horen we over een opdracht aan het Joodse Volk. God zet de route uit naar hoe ze verder moeten met hun geschiedenis.

Overweging van Willem Pelser.

Jes. 66, 10-14c; Luc. 10, 1-12.17-20

Thema: Jezus zet de route uit.

Jesaja en Lucas, een profeet en een evangelist. Beiden hebben Jezus niet gekend: de eerste leefde ruim 500 jaar vóór Christus tijdens de Babylonische ballingschap. De ander schreef zijn evangelie zo'n 85 jaar na Christus. Toch schreven beiden over het Rijk Gods, hoewel dat – zeker in de eerste lezing van vandaag - niet zo heel duidelijk is.

Het beeld van  een kind aan de moederborst raakt waarschijnlijk bij ieder van ons wel aan een diep verlangen naar veiligheid, warmte en liefde. Toch gaat dat in tegen de wereld van volwassenen: zelfstandigheid, actief en creatief. Die tijd van de moederborst hebben we allang achter ons gelaten.

Overweging van Wim Rigters.

 1 Koningen 19, 16b. 19-21; Lucas 9,51-62.

Thema: Op koers blijven.

 “Maar het geschiedt als de dagen van zijn opneming in vervulling gaan dat hij zijn aanschijn strak erop richt om naar Jeruzalem te trekken en voor zijn aanschijn aankondigers uitzendt”. Zo begint de Naardense Bijbel de evangelielezing van vandaag. 

Als commentaar staat erbij: In Lucas 9,51 begint deel twee van het Lucasevangelie, waarin Jezus via allerlei omzwervingen op Jeruzalem aantrekt, alwaar hij zijn Passie en Pasen zal vinden. Deze eerste regel vat alles wat komen gaat zó samen: als vervuld gaan worden de dagen van zijn “opneming” (kruisverheffing / opstanding / hemelvaart) – richt Jezus zijn “aangezicht” strak op Jeruzalem. De Willibrord-vertaling – onze lezing vandaag - wil het uitleggen: Jezus koos “vastberaden” Jeruzalem als reisdoel. Maar daarmee verdwijnt dat belangrijke woord aanschijnuit beeld.

Sacramentsdag, Vrijwilligersdag.

Overweging van Hans Hamers, o.p.

1 Korintiërs 13,1-10 + 13;  en Lucas 9, 11b-17    

Vandaag vallen samen Sacramentsdag, een katholiek hoogfeest, vroeger meer dan tegenwoordig, met onze vrijwilligersdag, waarop de vrijwilligers binnen onze Effata-Dominicuskerk bedankt worden. Met permissie, deze overweging gaat toch meer over het feest van het heilig sacrament, dan over spiritualiteit van de kerkelijk vrijwilliger. Overigens, dat laatste is wel een onderwerp dat aandacht verdient. Wellicht volgend jaar, dan vallen Sacramentsdag en vrijwilligersdag niet samen.

Ik moet u tevoren iets bekennen. Als u straks na afloop van de overweging denkt “mij is het niet helemaal helder”, troost u dan, u bent waarschijnlijk de enige niet. Voor deze overweging heb behoorlijk moeten worstelen met de teksten, Sacramentsdag is geen makkelijk startpunt. Dus vandaar.

Overweging van Ineke van Cuijk o.p.

Spreuken 8, 22-31  Johannes 16, 12-15

Thema: DRIE-EENHEID.                                                               

Bij één van mijn kleindochters is de KijkBijbel het favoriete voorleesboek. En toen ik afgelopen week vroeg ‘waarom wil je dit boek?’ kreeg ik als antwoord ‘Jij weet toch alles over God’. Gelukkig heeft ze nog een leven lang om te ontdekken dat oma’s niet alles weten! En zeker niet als het om God gaat en vandaag over de Heilige Drie-Eenheid!!

Want op het feest van de Heilige Drie-Eenheid vieren wij een geloofsmysterie dat maar moeilijk te verwoorden is. En tegelijk is het een mysterie dat wij dagelijks (wellicht de meesten van ons) onder woorden brengen. Iedere keer als wij het kruisteken maken en zeggen: ‘In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest’ benoemen wij de Drie-Eenheid van God.

Overweging van Frits Muller o.p.

Hand. 7, 55-60, Ps.25, Joh. 17, 20-26.

Thema: Staan in Gods licht ...

Beste mensen, ook deze zondag bevinden we ons nog in de 100 dagen rondom Pasen. Volgende week zondag is het Pinksteren en afgelopen donderdag vierden we dat merkwaardig en geheimzinnig gebeuren van Hemelvaart. 

Inmiddels zijn we tot aan Pinksteren verweesd: Jezus is er niet meer, maar de Heilige Geest laat nog op zich wachten. Deze zondag heet derhalve “Wezenzondag”. Vandaag wordt in veel kerken dan ook gebeden om de komst van de heilige Geest.

Maar: in de evangelielezing van vandaag is het Jezus die voor óns bidt! 

Overweging van Jan van der Wal.

Hand. 1, 1-11, en Lucas 24, 46-53.

Thema: De toekomst is begonnen ....

De Hemelvaart van Jezus is voor veel kunstenaars aanleiding geweest om prachtige schilderingen te maken van die heel bijzondere gebeurtenis, die de apostelen na Jezus’ Verrijzenis hebben meegemaakt. 

Jezus wordt afgebeeld tegen een staalblauwe hemel, zijn lichaam zweeft al door de lucht, recht omhoog, oneerbiedig zou ik zeggen, bijna als een raket. En de apostelen staan met open mond, vol verbazing Hem na te staren. 

Ook in onze katholieke kerken vroeger, werd tijdens de viering van de Hemelvaart op ludieke wijze een groot  kruisbeeld van Jezus aan een touw opgetrokken, ten teken van dit grote gebeuren. Zo konden de gelovigen zien, de meesten konden niet lezen, hoe Jezus ten hemel is opgevaren.