Overweging van Joost Koopmans o.s.a.

1 Kon. 19, 4-8 en Joh. 6, 41- 51

Profeten zijn vurige, onverschrokken mensen, die durven zeggen waar het op aankomt.

Mensen zoals M.L. King, Ghandi, of vandaag de dag de bisschoppen van Nicaragua die het verzet tegen president Ortega omdat hij de mensenrechten schendt. 

In de bvijbel komen wij de profeet Elia tegen die dwars tegen zijn volk ingaat, de koning en de koningin voorop , omdat ze op twee gedachten hinken: ze willen God dienen, maar ook de afgod Baäl. 

Maar hoe hard hij ook roept, hoe onverschrokken hij ook lijkt, er wordt niet naar hem geluisterd en hij ziet geen resultaat.

Dan hieft het voor hem niet meer en hij gaat als een zieke vogel onder de struik liggen in de hoop dat het snel afgelopen zal zijn.

Maar dan stoot een engel hem aan en geeft hem te eten en te drinken. Daardoor gesterkt staat hij op en trekt verder. 

Voeel jij je ook wel eens zo’n Elia? Het leven dor als een woestijn, het helemaal zat, de fut eruit?

Maar mag je dan ook ervaren dat er engelen bestaan , engelen van mensen die je aanstoten en voeden met nieuwe energie?

Die iets van zichzelf geven en ervoor zorgen dat je de woestijn weer uitkomt?

In ieder geval was Jezus van Nazareth zo’n engel van een mens. Vermoeide en teleurgestelde mensen schonk hij nieuwe energie. Hij hielp heb door de woestijn heen te komen. En Hij wist wat het was  want Hij werd zelf ook inde woestijn beproefd om maar niet te gaan doen waartoe Hij zich geroepen wist. Een duivelse verleiding om alleen voor jezelf te kiezen. Maar Hij zei Ja tegen zijn roeping en kwam uit de beproevng te voorschijn als een engel van een mens. Iemand die andere voedde met levenskracht, zodat ze hem rood ten leven”gingen noemen, ebvend brood uit de hemel.

Degenen die niet in hem geloofden vonden zulke belijdenissen veel te pretentieus. Hij was toch maar een gewone jongen uit een dorp van niks!

Dat gemor, die weerstand, is ook in onze tijd te horen als het gaat over God, over Jezus en eeuwig leven. Alsof mensen die geloven, die dat althans proberen, dat llemaal zo zeker zouden weten.

Maar zo vanzelfsprekend ies het niet. Want hoe sterk iemands geloof in God ook mag zijn, rampen en dood kunnen daarmee niet weggenomen worden.

Ons leven is tijdelijk en breekbaar, maar als we in God geloven komt ons leven wel in een groter licht te staan.

Wie zich met het brood ten leven voedt, wie zich de woorden uit het evangelie eigen maakt, wordt door jezus gesterkt. Je zult dan veel aankunnen en voor anderen een engel van een mens worden.. Je hoeft daar niet geleerd, welgesteld of van hoge komaf voor te zijn. Kijk maar naar de man uit nazareth.

Er waren en er zijn er die niet in hem geloven, die hem kleineren, belachelijk maken en over hem praten als een kip zonder kop. Er waren en er zijn er nog steeds veel die wel geloven dat Hij van God afkomstig is. “ Zoon van God”gingen zij hem noemen. Brood uit de hemel, gebroken voor  velen. Hier eucharistisch brood dat wij hier elke zondag breken en delen is daar een teken van.