Overweging van Gerard Verwoerd, c.m.

Amos 7, 12-16a, en Marcus 6, 7-13.

Thema: Wat maak je mee als je met Jezus meewerkt ....

Laatst vertelde ik mijn oude buurvrouw 

over wat de profeet Amos meemaakte ..

..in zijn tijd bestond het joodse land weer uit twee gedeelten ..

.. Juda met de stad Jerusalem en de tempel des Heren ..

..en Israel met de stad Beth-el  waar nu ook een heiligdom was.

Amos voelde zich geroepen om in dat andere land

mensen aan te spreken: …  kom toch naar Jerusalem met de enige ware tempel .. ..kom toch terug naar onze lieve Heer.

Voor mij als het ware … een levensles ....als je God echt dient, 

en namens Hem allerlei mensen op bewogen wijze aan spreekt ..

Op de ene plek raak je veel mensen …

.. en op een andere plek .. alleen maar tegenstanders die je zeggen: hou toch op, man, .. jij die hier geld wilt verdienen .. doe dat maar in je eigen land!   Amos, die het helemaal niet deed om geld te verdienen ..  Hij was veehouder en vijgenkweker ..

En toen God hem vroeg:  wil je in dat andere land namens mij 

de mensen zo aanspreken  dat ze tot inkeer komen, tot nieuw inzicht.

… Amos die zijn beroep losliet, en dus ook zijn bron van inkomsten ..

om  God ECHT te dienen, .. totaal niet om zelf lekker rijk te worden ..

En als ik denk aan de lezing uit het evangelie

waar Jezus zijn leerlingen twee aan twee uitzendt .. naar allerlei plekken, stadjes en dorpjes,

om mensen met onreine geest .. te bevrijden van onreinheid ..

Soms weet een mens pas na heel veel tijd: O, wat doe ik mensen aan 

En zo iemand die net als in de tijd van Johannes de Doper .. vraagt: wat moeten wij doen ?

Wanneer ga je echt beseffen wat je doet ..

O, die uitzending van de leerlingen .. en Jezus die ZO hoopt

dat ze net als hij .. mensen afhelpen van een onreine geest 

.. en mensen vervullen met vruchten van bekering ..

Ook dat ze oog hebben voor wie ziek is

voor mensen die het alleen niet meer redden ..!

die geholpen moeten worden, ook al hebben ze totaal geen geld ..

En wat zegt Jezus: zalf die zieken met olie ..

O, zalf die jou echt helpt waardoor je weer wat beter wordt ..

Ja, wanneer ben je niet alleen de vakman, 

maar een mens met echt oog .. voor wat die ander beleeft .. en hem daarin echt wil steunen ..

Soms kan een mens door jou echt een beter leven krijgen ..

een mens … door jou ZO gesteund  .. dat ie niet alleen maar gebukt gaat  …maar letterlijk en figuurlijk OVEREIND komt ..

Jezus die zelf zoveel ervaring heeft gehad, en zegt:

doe dit samenwerken met Onze Lieve Heer niet .. om rijk te worden.

Heb vertrouwen .. op de ene plek krijg je onderdak, eten en drinken

en .. ze staan voor jou open ..

En op een andere plek .. NIEMAND die iets van jou moet hebben,

NIEMAND die met aandacht voor je openstaat ..

Toen ik het daarover had met mijn buurvrouw, zei ze:

ja, het leven is niet gemakkelijk. Maar wat zegt Jezus ook:

maak je niet bezorgd, het zal je ingegeven worden

wat je moet zeggen of doen. De heilige Geest die op mij rust, 

zal ook met jullie meegaan ..

O, als je echt gaat om God .. en anderen ECHT ..TE DIENEN, 

hen te bemoedigen, 

hen de ruimte te geven waar ze iets kwijt kunnen ..

.. je  hebt wat te zeggen, maar je kunt ook luisteren ..

en zo mensen meehelpen

om tot een nieuw en beter leven te komen.