Overweging van Gerard Verwoerd c.m.

Jesaja 50, 4-9a, en Marcus 8, 27-35.

Thema: "Wie zeggen jullie dat ik ben ....?"

En wat gebeurt er ook ?  Als je Jezus meer leert kennen ..

.. de leerlingen die met hem meetrokken 

..….. zo geraakt door wat ie zei en wat ie deed ..

En al die mensen ..

.. als ze horen dat Jezus in hun dorp, in hun stad komt ..

.. met zijn allen gaan ze er op af

en brengen zieken mee, 

die graag door Jezus genezen zouden willen worden.

de hogepriesters, de farizeeen, de schriftgeleerden ..

.. mensen met gezag, met kennis, die de tradities in hun leven blijven voortzetten .. (Ze vinden zichzelf “de voornaamsten”.)

En die anderen .. die menigte die van Jezus gaat zeggen:

“het is een profeet, hij is door God gezonden.”

En wat zeggen dan de hogepriesters, farizeeen en schriftgeleerden:

die man heeft niet eens opleiding gekregen als schriftgeleerde,

.. hij heeft GEEN bevoegdheid  om op te treden ..

En een van hen zei van Jezus zegt: 

“de hele wereld loopt achter hem aan.”

Ja, wanneer leer je Jezus echt kennen ?

Jezus die aan zijn leerlingen vraagt: 

… wie zeggen de mensen dat ik ben? 

en dan .. wie zeggen jullie dat ik ben ?  

Ja, wanneer ken je Jezus echt ?

Ik moet zo denken aan wat ik vroeger hoorde:

over de 4 keer dat de profeet Jesaja het heeft over de LIJDENDE dienstknecht .. Jezus die van zichzelf zegt:

ik ben niet gekomen om gediend te worden 

maar… om te DIENEN ..en mijn leven te geven als losgeld voor velen 

En als Jezus nu aan zijn leerlingen zegt welk lot hij tegemoet gaat ..

.. in Jerusalem opgepakt, gegeseld, 

.. ter dood veroordeeld en aan het kruis geslagen ..

O, wat Jezus zal zeggen, als hij gekruisigd is;

“Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen”.

En dan nu .. de reactie van Petrus die Jezus de les leest: 

“man, laat je daar niet oppakken.”

En Jezus die hem zegt: jij laat je beheersen door menselijke gedachten en niet .. door wat God wil.

O, Jezus die in de Hof van Olijven  zei, 

toen hij onder tranen aan het bidden was:

“Vader, neem deze beker die ik nu drinken moet, toch van me weg ..

.. en dan .. na paar tellen .. “niet mijn wil geschiede, maar de uwe.”

Jezus die bij alle tegenstand en bestrijding gaat bidden

.. en dan God de kracht vraagt, dat ie doorgaat 

om de Vader te dienen, ook al kost hem dat zijn leven.

En dat wil Jezus ook aan zijn leerlingen zeggen en doorgeven ..

‘als je net als ik God ECHT wil dienen ..

.. je zult er veel mensen heel veel goed mee doen

EN ..je zult tegenstanders tegenkomen, die jou WEG willen hebben.

Jezus, de dienstknecht van God die ook LIJDEN moet

maar toch doorgaat om allerlei mensen te bemoedigen, 

hun een nieuw leven te geven,

en ook heel velen tot een beter leven laat komen.

Ik moet denken aan dat kleine lied ..

“Wie zijn leven niet wil geven, niet wil delen met zovelen, 

.. die gaat verloren ..

Maar wie wil geven wat hij heeft ..

O, die zal leven .. die zal weten dat hij LEEFT.”