Overweging van Gerard Verwoerd c.m.

Jeremia 31, 31-34 en Johannes 12, 20-33.

Thema: Verbonden met anderen ...

het “wonder” van .. een nieuw verbond ..
het oude lukte alsmaar niet
en nu .. een nieuw initiatief ..
geen wet geschreven op een stenen tafel
… zoals dat gebeurde bij het Oude Verbond
maar .. in het binnenste, in het hart van .. allerlei mensen,
een nieuwe band/nieuwe verbondenheid met anderen ..
bij groot en bij klein ..

het gaat niet meer om schriftgeleerden,
niet meer elkaar doceren, elkaar de les lezen ..
maar openstaan voor wat de ander
 vanuit zijn oog … vanuit haar hart .. al doet, al beleeft, al is ..

Jezus, die de ervaring heeft .. niet alleen joden willen hem zien ..
zelfs grieken, niet-joden, ja .. heidenen
die over hem hoorden wat hij zei en wat Jezus zo al deed
en hem nu willen  .. ontmoeten ..

een mens die anders gaat denken, in het grieks “metanoia” ..
nieuw gaan denken, nieuw inzicht krijgen ..
andere dingen willen leren en .. die ook DOEN.

De jongens bij Stichting Moria
.. eerst hun crimineel verleden  .. om geld te jatten
en nu .. ze laten dat oude leven los
en beginnen met begeleiding .. een vak te leren,
zodat ze het geld niet meer stelen,  maar nu leren werken
om het te VERDIENEN ..  … een nieuwe structuur in je leven ..
.. een  band/ een verbondenheid  met de ander,
     ook al kost het je soms nogal wat.

En nog een ander voorbeeld:  de kinderen bij die monnik in Sri Lanka.
Ook deze monnik – nu heengegaan - is NIEUW gaan denken:
je niet meer ERGEREN aan bedelende kinderen op het toeristenstrand ..
maar .. ze EEN KANS GEVEN …door voor hen een school op te richten,
een school met SPECIALE aandacht voor kinderen
die niet mee kunnen komen in het normale onderwijs.
Die monnik .. zijn gewone leven, zijn toekomstbeeld is veranderd …
en .. hij GLIMLACHT daarbij .. zeker als hij merkt wat wij hem bijdragen!!

En wat mij ook erg raakt ..
dat Jezus weet
.. als ik door ga met wat mijn Vader mij vraagt,
zal ik eraan gaan
 .. want mijn tegenstanders zijn ook machthebbers ..
maar … ik zal NIET STOPPEN, ik heb er mijn leven voor over ..
zoals ook de graankorrel in de aarde sterft
en .. daardoor .. vruchten voortbrengt ..
Het is niet alleen .. sterven, God verlaat me niet, .. verlaat me nooit ..
zal me weer tot nieuw leven opwekken,
omdat ik Hem trouw bleef en .. met Hem mee bleef werken ..
Hij .. een vader, ik .. zijn zoon of zijn dochter ..
ook …. voor de geringsten van onze broeders en zusters ..
dit alles zo indrukwekkend beschreven,
als Mattheus het heeft over het laatste oordeel ..

.. al die mensen die zorgen voor hun medemensen in nood
en .. daarbij heel niet dachten aan God ..
ze deden het voor de geringsten ..

en wat zegt God:
 jullie zijn  net als Jezus … ook mijn geliefde kinderen,
.. echte broeders en zusters van mijn geliefde zoon  ..

O, als zo in het hart van mensen waar je het niet van verwacht
er in deze wereld een nieuw verbond komt
 .. en ONDER de mensen, en .. MET GOD ..
Als dat verbond ook bij jou gaat komen ..

Zullen we daarvoor bidden …