Overweging van Gerard Verwoerd c.m.

Daniël 12, 1 - 3, en Marcus 13, 24 - 32.

Thema: Thuiskomen bij God.

Toen ik nog op de lagere school zat, leerde ik, dat je .. als je sterft .. een oordeel over je leven krijgt ..

soms eerst het vagevuur en daarna .. de hemel. Maar .. dat is niet het enige oordeel ..

Alles wat jij in je leven aan goeds hebt gedaan blijft wel eens doorwerken .. in ALLERLEI generaties

.. en .. bij het LAATSTE oordeel

.. zul je horen wat jouw goede gedrag 

.. nog heeft doorgewerkt ..in latere tijden  ..

                   En wat hoor ik .. in de eerste lezing van vandaag  ..

“Michael zal opstaan ..om de kinderen van uw volk te beschermen”. Dit wordt gezegd tegen Daniel  die met zoveel ballingen in Babylon verbleef ..

Wanneer kom je iemand op jouw levenspad tegen die jou heel zacht zegt: “heb vertrouwen joh, er is meer mogelijk dan je denkt”.

                   En waar GAAT het OM ?  

“al degenen van uw volk die in het boek staan opgeschreven zullen in die tijd worden gered”. 

O, wanneer sta jij OOK in dat boek opgetekend  ..?

Voor mij .. als jij met God, de Vader, MEEWERKT voor broeders en zusters die het alleen TOTAAL. niet redden.

Jij ZIET dat,  en jij doet voor hen wat je kunt, ook al zijn er niet veel in jouw omgeving die dit OOK doen ..

dus ..echt een KIND VAN GOD willen zijn ..

O, die dagen van verschrikking .. waar het evangelie van vandaag over gaat ..

.. totale zonsverduistering, …. de nieuwe maan die nooit meer te zien is ..

..geen sterren meer aan de hemel te zien ..

O, de hemelse machten die wankelen ..

En wat doe jij .. in zo’n situatie ?

Breng jij nog steeds licht in het leven van de ander

.. GA JIJ DOOR met het goede werk, 

            ook al doet NIEMAND meer MET JE  mee ..

Jij die aan zieken denkt, …. contact hebt met gevangenen, 

jij.. die meewerkt 

…om vreemdelingen op te vangen ..

.. om mensen die bijna geen kleren meer hebben .. te voorzien van wat jij nog OVER hebt ..

.. om mensen die honger en dorst hebben .. wat eten en drinken te gaan geven 

Ik moet nu zo denken aan het lied uit Taize …

“Als alles duister is, ontsteek jij een lichtend vuur dat nooit meer dooft”

In het evangelie staat…... de uitverkorenen uit  de VIER windstreken …

Wanneer BEN je .. een uitverkorene ?

.. als je een JOOD bent ? .. als je KATHOLIEK bent ? 

Voor mij .. het antwoord van Jezus in verband met de barmhartige Samaritaan 

.. als je een NAASTE bent voor de ander!

.. en DAT soort mensen komt niet alleen in 1 windstreek voor, 

maar in ALLE 4 windstreken

.. mensen die er zijn voor hun GERINGSTE broeders en zusters …