Overweging van Gerard Verwoerd c.m.

Hand. 2, 1-11, en Joh. 15, 26-27; 16, 12-15.

Jezus op wie de Geest neerdaalt en .. op hem blijft rusten ..

de duif die vanuit de hemel op hem neerdaalt.

Waar ik woon, hebben we een tuin met een beeld van Dominicus 

die staat te bidden.

Ooit kwam ik er langs, 

… en wat zie ik op zijn hoofd …… een merel die daar zit ..

….om nooit te vergeten!

Ja, soms krijg je als het ware 

iets ingegeven ...

Als ik in de lente zie .. hoe overal in de heiningen 

waar eerst alleen nog maar … verdorde en bruine bladeren waren ..

nu overal nieuwe groene bladeren  als het ware zijn verschenen ..

Alsof de natuur mij zegt: het gaat niet ineens ..

maar als de lente komt .. een heel nieuw leven!

O, wanneer besef ik: er is meer dan ik zie ..

er is meer gaande ten goede dan ik ooit zou denken ..

Wanneer ga ik open staan voor de werking van de heilige Geest ..

voor de Vader in de hemel 

.. niet alleen voor mij, maar .. voor allerlei mensen ?

Hij weet wat jij nodig hebt en zegt:

je hebt met dingen te doen die lastig zijn ..

maar probeer .. ook op een bescheiden manier 

.. er voor de ander te zijn.

Het evangelie van vandaag .. voor mij zo indrukwekkend ..

Jezus die verschijnt aan zijn leerlingen

die bij het laatste avondmaal allemaal tegen hem zeiden: 

ik heb met jou … het leven ervoor over. .. En wat gebeurde er ? 

allemaal vluchten ze weg, als hij gevangen wordt genomen ..

en Petrus verloochent hem 3 keer.

Hoe bestaat het, 

dat Jezus, nu hij aan hen verschijnt,

niet kwaad is of verdrietig …

maar hen zegt: vrede zij jullie ..

En het raakt me zo, dat hij dan … over hen de adem blaast ..

Oh,  ze voelen zich dan ..  vervuld van de heilige geest ..

Voor mij betekent dit, alsof  Jezus ook mij zegt:

Joh, je bent niet volmaakt ..

maar .. op een bescheiden manier

meewerken .. met God die ONZE Vader is ..

joh, dat gaat je lukken!!  

Lieve Heer,

uw zoon Jezus en zijn leerlingen ..

die de ene keer ergens opgevangen werden,

een beker water kregen en wat brood om te eten,

ja, daar zelfs konden overnachten,

en .. menig andere keer .. niet zo geholpen werden.

Daarom bad Jezus ook elke dag: geef ons heden ons dagelijks brood ..

U, lieve Heer,  bent wel op allerlei manieren werkzaam,

ook in mensen uit een heel andere cultuur.

O, als uw heilige geest

ook over ons mag komen .

en dat ook wij oog krijgen .. voor mensen

die het alleen niet redden.

Hier .. de Effata-gemeenschap ..Effata .. ga open  ..

ik wil u danken voor al die mensen hier

die vriendelijk voor me zijn

en me … al is het op een bescheiden manier .. 

ondersteunen in deze fase van mijn leven. 

Ik wil U danken dat U met mij bent, en er OOK bent 

voor de anderen

vandaag en altijd

tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen.