Overweging van René Klaassen.

Ex. 24, 3-8en Mc 14, 12 – 16 + 22 – 26

 

De eerste lezing, exodus, neemt ons mee naar de berg Sinaï. Midden in de woestijn tussen Egypte en Israël. Een indrukwekkende, ontzagwekkende berg in een onherbergzaam gebied. Ze geloven dat God op die berg woont. Mozes immers is daar boven , bij God dus, de tekst voor een verbond gaan halen. Het joodse volk ondergaat aan de voet van die berg, een ritueel, een heilig ritueel, uitgevoerd door Mozes, een bloedoffer met het bloed van stieren. Door het bouwen van een altaar stelt Mozes God aanwezig. Hij verdeeld het bloed in twee gelijke delen. Met het ene deel zegent hij het altaar, waarmee het verbondsgedeelte van de Goddelijke kant benadrukt en het andere deel sprenkelt hij uit over het volk, om het volk bewust te maken van zijn belofte aan God. Gedeelde wederkerigheid. Ze beamen duidelijk de aan hen voorgelezen tekst : ‘Alles wat de Heer zegt, zullen wij doen en ter harte nemen.’ Het is een ritueel dat we hier en nu niet meer zouden moeten doen. De kerk zou waarschijnlijk grote problemen krijgen met de partij voor de dieren. En de plek, aan de voet van die ontzagwekkende berg, associëren we niet, ook niet een beetje, met het sacrament van de eucharistie. 

Overweging van Gerard Verwoerd c.m.

Hand. 2, 1-11, en Joh. 15, 26-27; 16, 12-15.

Jezus op wie de Geest neerdaalt en .. op hem blijft rusten ..

de duif die vanuit de hemel op hem neerdaalt.

Waar ik woon, hebben we een tuin met een beeld van Dominicus 

die staat te bidden.

Ooit kwam ik er langs, 

… en wat zie ik op zijn hoofd …… een merel die daar zit ..

….om nooit te vergeten!

Ja, soms krijg je als het ware 

iets ingegeven ...

Overweging van Marcel Becker.

Hand. 1, 15-26, en Joh. 17, 11b-19.

Thema: Op zoek naar de waarheid.

U kon zeker ook niet de verleiding weerstaan om een blik te werpen op het glitter en glamour evenement dat afgelopen week over Europa is uitgestort. Een evenement waarin het meer lijkt te gaan om het ‘festival’ dan om de ‘song’. Bij al die optredens moet ik wel denken aan het antwoord van een artiest op de vraag of hij last heeft van zenuwen. “Vooral vlak voordat ik op moet voor het optreden”. Als hij alleen staatn, naast de gordijnen. Wanneer hij niet meerde steun heeft van anderen, en als hij nog nietmeegesleept wordt door de spirit (om het woord geest maar eens te gebruiken) van de andere artiesten en het publiek. 

Overweging van Wim Rigters.

Hand. 1, 1-11, en Mc. 16, 15-20.

Gisteren was ik aanwezig bij de uitvaart van Leo Olivers – die naam zegt u misschien niets, maar ik ontmoette hem zo’n 6 keer per jaar in de “bende van 6” – zoals hij onze gespreksgroep noemde. Drie maanden geleden nog kerngezond. Wij vormden met alle aanwezigen een lange erehaag terwijl hij op weg ging naar het crematorium.

Zo verging het ook onze medeparochiaan Ans Wibier; zondagmorgen is zij overleden en morgen zullen wij hier afscheid van haar nemen en begeleiden naar haar laatste rustplaats.

Voor geen van beiden een hemelvaart, tenminste niet zoals traditioneel afgebeeld bij de feestdag van vandaag.

Overweging van Frits Muller.

Handelingen 10, en Johannes 15, 9-17.

Thema: In liefde verbonden.

“Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden

(......) zoals liefde met een blik, een aanraking, iets dat je opvalt in een stem (....) 

Jezelf een vraag stellen daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen”. Woorden van Remco Campert die op vrijdagavond 4 mei klonken op de Dam, kort na 8 uur.

Zoals verzet begint met vragenstellen, zo is dat met liefde ook, en ook nodig.  

Vorige week hoorden we onder het thema “verbondenheid” hoe Jezus de leerlingen duidelijk maakte dat zij met hem verbonden blijven, zoals wijnranken met de wijnstok.

In de overweging vroeg Joost Koopmans zich af wat dat in onze tijd betekent, een tijd waarin zelfverwerkelijking en individualisering voorop staan en zovelen menen dat de band met het verleden en met een dragende gemeenschap er nauwelijks toe doen. 

Overweging van Jan van der Wal.

Hand. 4, 8-12 en Joh. 10, 11-18.

Thema: Wij worden gekend.

Het beeld van de Goede Herder dat Johannes hier gebruikt, is een oud beeld, dat wortelt in de geschiedenis van Israël. God is herder, Hij leidt zijn volk als een kudde naar grazige weiden. De koningen van Israël oefenden die taak op aarde voor Hem uit, maar zij schoten dikwijls tekort. 

Maar het verlangen bleef naar een beschermer en voorganger van het volk, iemand die zijn volk zou verlossen van ballingschap en onderdrukking. God belooft ten slotte om een nieuwe Redder te zenden om in de noden van mensen te voorzien, zodat ware gerechtigheid wordt gebracht. De geleidelijke samensmelting van het verlangen naar een messiaanse figuur die tegelijk koning, profeet en herder is, komt samen in het leven van Jezus.

Johannes gebruikt in zijn Evangelie in tegenstelling tot de andere evangelisten geen parabels om de komst van het Koninkrijk te verduidelijken. Hij gebruikt beeldspraken die de toenmalige lezers direct verstonden. Om de identiteit van Jezus te verduidelijken en vast te stellen, gebruikt hij krachtige beeldspraken, die ontleend zijn aan het Oude Testament. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, het levende Brood, ik ben de ware wijnstok, ik ben de deur, het licht der wereld. We horen er de beroemde uitspraak van God terug: “Ik ben die is”.

Overweging van Hans Hamers.

Micha 4, 1-5, en Johannes 21, 15-24

Viering Effata en DoRe-gemeenschap.

Als we de media volgen, dan wordt daar veel aandacht besteed aan de leiders in onze wereld. Meestal zijn dat wereldlijke, politieke, maatschappelijke leiders, in mindere mate religieuze of geestelijke leiders. Het ook wel een beetje vanaf welke krant je leest en welke websites je bezoekt. We lezen en horen dan vooral wat de heren, helaas meestal heren ja, doen of van plan zijn, wat hun ambitie is, en soms hoor je welk ideaal ze hebben. Meestal hoor je wat nu echt noodzakelijk is om te doen want er zijn grote problemen. Maar bij vooral politieke leiders hoor eigenlijk nooit wat zij vinden wat hun leiderschap echt ten diepste grond geeft. Bij religieuze en geestelijke leiders wil daar nog wel iets van doorklinken. Maar … leiderschap is ook iets dat van toepassing is op jezelf. Vaak worden hier woorden van regie nemen of regie houden aan gegeven, vooral in de zorg kom je dit taalgebruik tegen en dan heeft het vrijwel altijd te maken van autonomie van de patiënt, veel minder over afhankelijkheid en overgave. Het evangelie van Johannes dat we zojuist gehoord hebben, gaat over de grond van leider zijn.