Overweging van Wim Rigters.

Handelingen 4,32-35 en Johannes 10,19-31.

Beloken Pasen.

Citaat uit het blad “Mijn KRO” nummer 1 2018: ‘Paasspektakel The Passion strijkt dit jaar neer in Amsterdam-Zuidoost. Vooraf organiseert KRO-NCRV een culturele wandeltocht door dit unieke stadsdeel, zodat u er een compleet Passion-uitje van kunt maken.’

En al vanaf begin dit jaar plaatste dagblad Trouw dagelijks een pagina-grote advertentie om Bachs Matteüspassion aan te kondigen – tientalle  uitvoeringen door één en hetzelfde koor en orkest, en wel: met VIP-arrangement. Heb je ’t gemist? Dan straks nog een serie Johannespassie, ook met VIP-arrangement.

U merkt: Ik heb wat moeite met deze voorstelling van zaken, en ik vroeg me af, Thomas, wat jij daarbij zou voelen; het hele passion-spektakel was voor jou bepaald geen Paas-uitje; ik weet het niet zeker, maar ik denk eerder: één grote desillusie. ‘We hebben de Heer gezien’, jaha, ‘eerst zien en dan geloven’.

Overweging van Ted Schoof o.p.

Hand. 10, 34-43; Joh. 20, 1-9

Hoogfeest van Pasen.

Op deze paasmorgen, beste mensen, krijgen we vandaag in de viering de kans om wat te bekomen van alle geladen gebeurtenissen die zich de laatste dagen opstapel­den rond Jezus en de kring om hem heen: de volgelingen die hij zich gekozen had, enkele vrouwen die, net als zijn moeder, hem niet uit het oog verloren in die laatste volle dagen – die gingen vanaf Jezus' rumoerige, moedige intocht in Jeruzalem, de geladen afscheids­viering in de bovenzaal, het angstige wachten bij de Olijfberg, dan Jezus'  gevangen­neming, verhoor, veroordeling, executie en begrafenis. Waarna we moch­­­ten uitzien naar de verrassing van zijn opwekking op de derde dag. Verras­send genoeg, merkte u misschien, volgde daarop gisteravond in het paasevangelie geen echt goede afloop, en vandaag evenmin.

Overweging van Gerard Verwoerd c.m.

Jeremia 31, 31-34 en Johannes 12, 20-33.

Thema: Verbonden met anderen ...

het “wonder” van .. een nieuw verbond ..
het oude lukte alsmaar niet
en nu .. een nieuw initiatief ..
geen wet geschreven op een stenen tafel
… zoals dat gebeurde bij het Oude Verbond
maar .. in het binnenste, in het hart van .. allerlei mensen,
een nieuwe band/nieuwe verbondenheid met anderen ..
bij groot en bij klein ..

Overweging van Hans Hamers.

2 Kronieken 36, 14-23 en Johannes 3, 14-21.

Thema: Keren naar het licht.

Het is vandaag zondag Laetare: de vreugde van de herkenning van de eerste lichtstralen, jawel, de lente, maar natuurlijk ook het vooruitzien naar het Paasfeest. Het beeld en ook subthema van vandaag is “keren naar het licht”. Bij dat beeld denk ik aan de eerste lentezon, als je zomaar even naar buiten loopt om de warmte te voelen van de zonnestralen. De zon trekt jou, en jij keert je naar de zon. Eenmaal die warmte gevoeld, is het goed. Even alleen die nieuwe warmte om je heen, die een winterlang weg was.

In de eerste lezing wordt in een notedop verteld dat het joodse volk zich van het verbond met God niets meer aantrekt. In godsdienstig opzicht: misdragende priesters, profeten die bespot worden en bovendien van het gegeven land wordt meer genomen dan God heeft toegestaan. Ziet u de overeenkomst met deze tijd waarin we de aarde uitputten? Doen wij ook zoiets niet? Enfin, het joodse volk, vooral de elite, werd in ballingschap gevoerd. Na 70 jaren liet Kores, de nieuwe koning van Perzië, het volk gaan. God heeft hem daartoe aangezet. In die 70 jaren kan het land herstellen van de roofbouw. En zo komt het joodse volk voor het uitgeruste land te staan. Zoals Mozes, zoals te zien is op de frontpagina van het liturgieboekje.

Overweging van Frits Muller.

Ex. 20, 1-17, en Joh. 2, 13-22.

Thema: Verbond .... kom aan het licht.

Beste mensen, naar aanleiding van de beide lezingen presenteer ik u een paar momenten uit de turbulente weken die achter ons liggen:

  • Een beschouwing van James Kennedy in dagblad Trouw naar aanleiding van het overlijden van Ruud Lubbers met als titel: “Afscheid van Lubbers markeert het verval van de christelijke politiek”. Kennedy schrijft over Lubbers’ “Werdegang” van gecharmeerdheid van de ideeën van het meer radicale christendom van de PPR naar een schijnbare overgave aan het neoliberalisme waarin weinig christelijks meer te herkennen viel. Niettemin had Lubbers grote moeite met het kernwapenvraagstuk en zagen we na zijn terugtreden een anders maatschappelijk betrokken Lubbers.
  • Ten tweede: het 75-jarig jubileum van datzelfde dagblad waarvan de hoofdredacteur de klassiek christelijke waarden als inspiratiebron noemt: barmhartigheid, solidariteit, gerechtigheid en rentmeesterschap. Dit in navolging van de oprichter van dit blad, Siewert Bruins Slot, die ooit het doen van barmhartigheid als onderscheidend kenmerk van een christelijke krant noemde.
  • Ten derde: een serieuze plaagstoot bij het maken van afwegingen voor vakantieplannen die veel mensen in deze tijd van het jaar maken: “daar sta je straks dan in de vertrekhal van Schiphol, jij met je zonnepanelen en je biologische komkommer”!
  • En tot slot trakteerde moeder natuur ons afgelopen week op een forse koude-periode, enkele weken nadat besloten werd de gaskraan tot onder het benodigde minimum terugdraaien. Duidelijk wordt daarmee dat wijzelf het niet voor het zeggen hebben en onze manier met omgaan met de schepping een bedenkelijke is. Gelukkig geeft de bloemsiergroep ons hoop gezien.....

Wat heeft deze opsomming nu te maken met de lezingen van vandaag?

Ik denk: Alles!