Het geloof vieren we onder andere in de vorm van sacramenten. Deze horen bij de belangrijke levensmomenten. Op deze pagina vindt u daar meer informatie over. 

Voor veel mensen begint het geloof met hun doop als kind. De ouders besluiten dat ze hun kind het christelijk geloof willen meegeven. Tegenwoordig zijn er echter steeds meer mensen die juist op latere leeftijd zelf de stap zetten om het doopsel te vragen, ook in onze parochie. 

Vanaf de doop zijn er een aantal sacramenten op weg naar een volwassen geloof: eerste communie en vormsel. In de voorbereiding op deze momenten bieden wij een programma aan voor de kinderen. Tussen eerste communie en vormsel is er bovendien de maandelijkse Mary Kids club. Voor de tieners, vaak de leeftijd van het vormsel, is er teenertime

Maar ook voor andere leeftijden zijn er diverse vormingsactiviteiten. En niet te vergeten drie sacramenten die je steeds opnieuw kunt vieren: de eucharistie, het sacrament van boete en verzoening en de ziekenzalving. De laatste uiteraard wanneer daar aanleiding toe is. 

Eerste Communie en Heilig Vormsel 2022 

De viering van de Eerste Communie vond plaats op 15 mei 2022. Begin 2023 zal de volgende groep starten. Aanmelden en nadere informatie via info@mariageboorte.nl

Het vormsel wordt gevierd op zondag 26 juni 2022. Ook voor het vormsel is de voorbereiding gestart. 

Wat is een sacrament?

Het is een teken en een instrument van de aanwezigheid van God in de Kerk. De verschillende sacramenten raken de belangrijke momenten en fasen in ons leven. De rooms-katholieke Kerk kent zeven Sacramenten:

  1. het sacrament van het Doopsel
  2. het sacrament van de Eucharistie (de eerste Communie)
  3. het sacrament van het Vormsel
  4. het sacrament van het Huwelijk
  5. het sacrament van Boete en Verzoening (de Biecht)
  6. het sacrament van de Ziekenzalving
  7. het sacrament van de Priesterwijding

Bent u geïnteresseerd in het Doopsel (kinderen en volwassenen), de eerste Communie, het Vormsel of het sacrament van het Huwelijk? Onderstaand leest u meer over de sacramenten.

Het Doopsel

Denkt u eraan uw kind te laten dopen? Allereerst van harte gefeliciteerd ! In onze kerk worden regelmatig kinderen gedoopt. Iedere doopviering is altijd heel bijzonder. Over het algemeen wordt er gedoopt op zondagen, na de viering van 10.30 uur, maar een tijdstip later op de zondagmiddag is ook mogelijk.

Ter voorbereiding houden we een doopgesprek. We maken kennis met elkaar, we spreken over de betekenis van het doopsel en de viering.

In onze kerk zijn er de afgelopen jaren ook een aantal volwassen-dopen geweest. Het is een grote vreugde om dit te mogen meemaken… en al helemaal om dit zelf te ondergaan.

De Eucharistie (de eerste Communie)

“Gods grootste Geschenk” is de titel van het eerste communieproject. In 13 bijeenkomsten maken de kinderen kennis met God onze Vader en al het mooie dat Hij ons geeft. We vertellen o.a. over de schepping, het leven, de vreugde, het doopsel, de vergeving en natuurlijk het allergrootste geschenk Jezus zelf! Tijdens de voorbereiding wordt er naast de catechese ook gezongen, gebeden, geknutseld en gespeeld.

Het bezoekje aan de kerk vormt een favoriet onderdeel van de bijeenkomst. De kinderen krijgen een mooie werkmap en de ouders/verzorgers ontvangen na iedere bijeenkomst een ouderblad met handreikingen om ook thuis het thema samen verder te bespreken. Gaandeweg leren de kinderen hoeveel Jezus van hen houdt en groeit hun verlangen naar de 1e H. Communie. 

Het Vormsel

Met het Vormsel krijg je het “vuur” van het geloof! Wie wil dat nou niet? Je krijgt de “Liefde” van God als een groot kado aangeboden.

Geloven is niet voor watjes, maar voor stoere kerels en meiden die weten wat ze willen en niet bang zijn om na te denken over de diepere dingen van het leven!

Het kerkelijk Huwelijk

Huwen voor de Kerk: Je houdt van elkaar, je kiest voor elkaar. Als gelovig christen vind je het dan vanzelfsprekend om je toekomst met elkaar in Gods handen te leggen. Het Huwelijk is een sacrament. Dat betekent niet alleen dat je op Gods zegen mag rekenen, maar ook dat je een opdracht hebt naar elkaar en in deze wereld om de liefde van God zichtbaar te maken.

De huwelijksvoorbereiding bestaat uit een aantal gesprekken. Daarin zal natuurlijk de betekenis van het christelijk huwelijk ter sprake komen, maar ook biedt het de gelegenheid om met elkaar van gedachte te wisselen over datgene wat jullie zelf bezighoudt. Tijdens de voorbereiding komt het samenstellen van een boekje natuurlijk ook ter sprake. Er is een ruime keuze uit teksten en gebeden waardoor jullie een boekje kunnen maken dat bij jullie past. Voordat jullie aan het boekje beginnen, is het verstandig contact op te nemen met de priester.

Hieronder is er de mogelijkheid de verschillende documenten te downloaden.