Aanmelden blijft nodig

Gelukkig is het inmiddels mogelijk met wat meer mensen de eucharistie te vieren. Op de aanmeldpagina ziet u voor welk moment er nog plaats is. Als een bepaald moment vol is, kies een ander moment. Tot vrijdagavond kunt u zich alleen voor de wachtlijst aanmelden. Daarna worden de beschikbare plaatsen verdeeld en is op de lijst te zien in welke vieringen er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Als alles vol is, blijft u op de wachtlijst staan. Wij kunnen u dan echter alleen ontvangen als een ander annuleert. U moet dan dus afwachten of u later een mail krijgt met een plaatsbewijs. De mail die aangeeft dat u op de wachtlijst staat, geldt niet als plaatsbewijs. 

In de communie wil God ons op een bijzondere manier nabij zijn. Als we de livestream volgen, kunnen we de communie niet lichamelijk ontvangen. Het gebed van de geestelijke communie is een manier om toch op afstand persoonlijk deel te nemen aan de Eucharistie. God overwint grenzen, ook die van het digitale tijdperk!

Gebed geestelijke communie:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen bent en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.

Overzicht tijdstippen van vieringen, biechthoren, aanbidding. Buiten deze tijden is het voorportaal van de kerk overdag open om een kaarsje aan te steken. Vanwege de Corona maatregelen is aanmelden momenteel verplicht voor de vieringen in het weekend en wordt er niet door een koor gezongen.

misrooster per november 2020

 

Tijdens de lockdown in het voorjaar waren de vieringen alleen via livestream te volgen. Dit voorziet in een behoefte. We gaan er dus mee door, ook nu we weer gewoon naar de kerk kunnen komen. 

De zondagsvieringen van 10.30u blijven uitgezonden worden, evenals de doordeweekse vieringen. Dit is ook belangrijk voor mensen uit risicogroepen en voor degenen met (lichte) verkoudheidsklachten of koorts. Om veilige deelname mogelijk te maken, kunnen zij immers niet naar de kerk komen (zie de richtlijnen van de overheid over verplicht thuisblijven).  

Voorwaarden voor het bezoeken van de mis

Lees deze voorwaarden goed door. Regels zijn noodzakelijk om de vieringen mogelijk te maken. Bij alle bijeenkomsten hebben wij de gezamenlijke verantwoordelijkheid de regels van de overheid en van de bisschoppen nauwgezet na te leven. Wij willen niet dat iemand door onze onoplettendheid ziek wordt en wij willen ook niet dat de vieringen afgelast worden. Het bijwonen van de mis gebeurt op eigen risico.

Alleen deelname met uitnodiging. U moet zich vooraf aanmelden en ontvangt dan een uitnodiging voor één van de tijdstippen waarvoor u zich hebt aangemeld.

Zoveel mogelijk mensen laten deelnemen. Wij verdelen de beschikbare plekken op basis van de aanmelding. Het kan dus zijn dat u niet kunt komen op het gewenste tijdstip. Via de website houden wij u op de hoogte van de stand. Als er meer ruimte is geven we dat aan. Communicatie hierover gaat zoveel mogelijk via website en e-mail.

Heeft u klachten? Blijft dan thuis! Om elkaar te beschermen is het van groot belang om geen gezondheidsklachten te hebben als wij samenkomen. Bij twijfel en lichte klachten, blijft u thuis en volgt u de online viering. Bij binnenkomst bevestigt u dat u klachtenvrij bent. Bij twijfel wordt u niet toegelaten.

Wat betreft de risicogroepen geldt het advies van de overheid: Bent u 70 jaar of ouder, of heeft u een kwetsbare gezondheid, wees dan extra voorzichtig. Wij willen dat de viering voor iedereen veilig is.

Kom ruim op tijd. Vanwege de toegangscontrole aan de deur is het nodig vanaf 15 tot minimaal 5 minuten van tevoren te komen.

Wacht buiten totdat u aan de beurt bent om binnen gelaten te worden. Iedereen gaat één voor één (met gezinsleden) naar binnen, nadat uitnodiging bij deur gecontroleerd is. 

Volg aanwijzingen ter plekke op. Deze zijn gebaseerd op het protocol van de bisschoppen en de richtlijnen van de overheid. De priesters en de vrijwilligers die bij de deur staan kunnen bij twijfel of bij het niet na leven van de hygiëne of andere maatregelen een kerkganger vragen om de kerk te verlaten en de toegang tot het kerkgebouw ontzeggen.

Niet zingen! We zijn gewend veel en vreugdevol te zingen. Dat is nu een te groot risico. We gaan de liturgie dus zonder samenzang vieren. Ook in de missen waar er wel een cantor is, zingt u niet mee.

Er is geen toilet. Helaas is het niet mogelijk de toiletten te gebruiken.

Er wordt gefilmd. Voor degenen die niet naar de viering kunnen komen, wordt de viering uitgezonden en blijft deze nadien zichtbaar op youtube. Wilt u niet in beeld komen neem dan plaats aan de rechterkant van de kerk (rechts wanneer u van achter naar het altaar kijkt). Of links in het deel achter de camera. De camera hangt links midden aan de pilaar (wit apparaat). Buiten de vieringen van 10u30 staat de camera in een stand “over de hoofden heen”.

Na afloop vertrekt men om de beurt en blijft men niet in het gebouw.

Evaluatie De situatie doet een beroep op ons aanpassingsvermogen. Graag ontvangen wij suggesties. Graag horen wij hoe u het ervaart.

Bij aanmelding bevestigt u akkoord te zijn met deze afspraken, evenals met de verdere richtlijnen van de bisschoppen en strikte handhaving van de richtlijnen van de overheid.

Omdat aanmelden noodzakelijk is, is het ook noodzakelijk uw gegevens te verwerken. Wij beperken dit tot de minimaal noodzakelijke gegevens. We gebruiken de gegevens om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen en voor het verzenden van de uitnodigingen. Voor veel parochianen betreft het gegevens die al bij de parochie bekend zijn. In alle andere gevallen zullen wij de persoonsgegevens vernietigen, wanneer de maatregelen worden opgeheven.

Samengevat zijn deze verdere richtlijnen:

- Geen samenzang (zingen in elkaars buurt is een verhoogd risico)
- Collecte via de givt-app, overboeking of collectemand achter in de kerk.
- Hygiëne voorschriften omtrent ontvangen van de communie
- Gebaseerd op protocol kerkelijk leven op anderhalve meter

Suggesties en vragen graag via info@mariageboorte.nl.

Protocol