Actuele info over aanmelden voor vieringen

Sinds juli vinden de vieringen weer plaats op de vertrouwde mistijden. Aanmelden blijft wel gewenst. In de kerk is voldoende ruimte om met 1,5m afstand meer dan 100 personen tegelijk te ontvangen, maar omdat er wel een bovengrens is, blijft het gewenst dat u zich aanmeldt. U ziet per viering hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn.

Bij de viering van 10.30 wordt door een klein koor voorgezongen. Deze viering wordt ook via de livestream uitgezonden. 

mis30persKerk

Meld u aan voor een viering waar nog voldoende plaats is. U ontvangt korte tijd daarna een uitnodiging per mail.

Als er geen plaats is, komt u op de wachtlijst. Kijk dan of er een andere viering die dag is en meldt u ook voor die viering aan. 

Voor aanmelding en tijdstippen klik hier (nieuwe link sinds 22 juni)

Tijdens de lockdown in het voorjaar waren de vieringen alleen via livestream te volgen. Dit voorziet in een behoefte. We gaan er dus mee door, ook nu we weer gewoon naar de kerk kunnen komen. 

De zondagsvieringen van 10.30u blijven uitgezonden worden, evenals de doordeweekse vieringen. Dit is ook belangrijk voor mensen uit risicogroepen en voor degenen met (lichte) verkoudheidsklachten of koorts. Om veilige deelname mogelijk te maken, kunnen zij immers niet naar de kerk komen (zie de richtlijnen van de overheid over verplicht thuisblijven).  

 

Tijdstippen van vieringen, biechthoren, aanbidding en openstelling van de kerk staan in het overzicht hieronder. 

misrooster per 2019 06

 

Voorwaarden voor het bezoeken van de mis

Lees deze voorwaarden goed door. Regels zijn noodzakelijk om de vieringen mogelijk te maken. Bij alle bijeenkomsten hebben wij de gezamenlijke verantwoordelijkheid de regels van de overheid en van de bisschoppen nauwgezet na te leven. Wij willen niet dat iemand door onze onoplettendheid ziek wordt en wij willen ook niet dat de vieringen afgelast worden. Het bijwonen van de mis gebeurt op eigen risico.

Alleen deelname met uitnodiging. U moet zich vooraf aanmelden en ontvangt dan een uitnodiging voor één van de tijdstippen waarvoor u zich hebt aangemeld.

Zoveel mogelijk mensen laten deelnemen. Wij verdelen de beschikbare plekken op basis van de aanmelding. We weten niet hoe groot de toeloop zal zijn. Daarom starten we met 1 keer per weekend. Het kan dus zijn dat u niet kunt komen op het gewenste tijdstip. Via de website houden wij u op de hoogte van de stand. Als er meer ruimte is geven we dat aan. Communicatie hierover gaat zoveel mogelijk via website en e-mail.

Heeft u klachten? Blijft dan thuis! Om elkaar te beschermen is het van groot belang om geen gezondheidsklachten te hebben als wij samenkomen. Bij twijfel en lichte klachten, blijft u thuis en volgt u de online viering. Bij binnenkomst bevestigt u dat u klachtenvrij bent. Bij twijfel wordt u niet toegelaten.

Wat betreft de risicogroepen geldt het advies van de overheid: Bent u 70 jaar of ouder, of heeft u een kwetsbare gezondheid, wees dan extra voorzichtig. Wij willen dat de viering voor iedereen veilig is.

Komt ruim op tijd. Vanwege de toegangscontrole aan de deur is het nodig vanaf 15 tot minimaal 5 minuten van tevoren te komen.

Meldt u bij de ingang die op de uitnodiging staat.

Crypte: deur aan pastoriezijde en daarna doorlopen tot de ingang beneden

Kerk: hoofdingang

Wacht buiten totdat u aan de beurt bent om binnen gelaten te worden. Iedereen gaat één voor één (met gezinsleden) naar binnen, nadat uitnodiging bij deur gecontroleerd is. U wordt naar uw plaats gebracht. Voor vieringen in de kerk wacht u dus op het kerkplein, voor de crypte beneden.

Volg aanwijzingen ter plekke op. Deze zijn gebaseerd op het protocol van de bisschoppen en de richtlijnen van de overheid. De priesters en de vrijwilligers die bij de deur staan kunnen bij twijfel of bij het niet na leven van de hygiëne of andere maatregelen een kerkganger vragen om de kerk te verlaten en de toegang tot het kerkgebouw ontzeggen.

Niet zingen! We zijn gewend veel en vreugdevol te zingen. Dat is nu een te groot risico. We gaan de liturgie dus zonder samenzang vieren. Ook in de missen waar er wel een cantor is, zingt u niet mee.

Er is geen toilet. Helaas is het niet mogelijk de toiletten te gebruiken.

Er wordt gefilmd. Voor degenen die niet naar de viering kunnen komen, wordt de viering uitgezonden en blijft deze nadien zichtbaar op youtube. Wilt u niet in beeld komen neem dan plaats aan de rechterkant van de kerk (rechts wanneer u van achter naar het altaar kijkt). Of links in het deel achter de camera. De camera hangt links midden aan de pilaar (wit apparaat). Buiten de vieringen van 10u30 staat de camera in een stand “over de hoofden heen”.

Na afloop vertrekt men om de beurt en blijft men niet in het gebouw.

Evaluatie De situatie doet een beroep op ons aanpassingsvermogen. Graag ontvangen wij suggesties. Graag horen wij hoe u het ervaart.

Bij aanmelding bevestigt u, akkoord te zijn met deze afspraken, evenals met de verdere richtlijnen van de bisschoppen en strikte handhaving van de richtlijnen van de overheid.

Omdat aanmelden noodzakelijk is, is het ook noodzakelijk uw gegevens te verwerken. Wij beperken dit tot de minimaal noodzakelijke gegevens. We gebruiken de gegevens om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen en voor het verzenden van de uitnodigingen. Voor veel parochianen betreft het gegevens die al bij de parochie bekend zijn. In alle andere gevallen zullen wij de persoonsgegevens vernietigen, wanneer de maatregelen worden opgeheven.

Samengevat zijn deze verdere richtlijnen:

  • Geen samenzang (zingen in elkaars buurt is een verhoogd risico)
    Collecte via de givt-app of overboeking.
    Er is nog geen viering met kinderwoorddienst voorzien.
    Vanaf 14 juni: hygiëne voorschriften omtrent ontvangen van de communie
    Gebaseerd op protocol kerkelijk leven op anderhalve meter

Suggesties en vragen graag via info@mariageboorte.nl.