Vind u het leuk om op zondag incidenteel, elke week, een keer per maand of permanent mee te zingen in het koor? U bent van harte welkom! De repetitie start zondagmorgen om 10.00 uur en we repeteren de liederen die in deze mis gezonden worden. Uitzondering zijn de weekenden waarin er om 10.30 een gezinsviering is en het kinderkoor zingt. Daar wij nu nog op gepaste afstand mogen zingen is het fijn wanneer u laat weten of u die zondag aanwezig bent via Info@mariageboorte.nl

 

 

zondag 14 november 2021: 10.30 uur gezinsviering met kinderkoor

Bij de gezinsviering zingt het kinderkoor en is de preek aangepast aan kinderen. Bovendien zijn de kinderen zoveel mogelijk bij de rest van de viering betrokken: zij lezen de lezingen en een kind dirigeert de volkszang. Maar juist daarom is het een viering voor jong en oud, waarin we de vaste zondagsliturgie volgen. Het kinderkoor is voor kinderen vanaf lagere schoolleeftijd en repeteert op de zaterdagochtend (10.30) voorafgaand aan de gezinsviering. Meer info en opgeven via info@mariageboorte.nl

Bij de zondagsviering van 10.30 is er alle andere weken, als er geen gezinsviering is, een kinderwoorddienst en vaak ook creche. We vinden het belangrijk de gewone zondagsviering met alle leeftijden te vieren!

Creche op zondag 21 november

Op zondag 21 november is er tijdens de eucharistieviering van 10.30 uur crèche voor de allerkleinsten. In december is er creche op 5, 19 en 25 december (1e kerstdag). 

 

Overzicht tijdstippen van vieringen, biechthoren, aanbidding. Buiten deze tijden is het voorportaal van de kerk overdag open om een kaarsje aan te steken. 

misrooster per oktober 2021

Momenten waarop de eucharistieviering van 10.30 een gezinsviering met kinderkoor is, vindt u hier. Alle bovenstaande vieringen zijn eucharistievieringen waarin de wereldwijde liturgie en kalender van de kerk gevolgd worden. De viering van zondag 10.30 is er een koor en samenzang. Bij hoogfeesten wordt extra aandacht besteed aan de dagelijkse viering van 19.00.