Vind u het leuk om op zondag incidenteel, elke week, een keer per maand of permanent mee te zingen in het koor? U bent van harte welkom! De repetitie start zondagmorgen om 10.00 uur en we repeteren de liederen die in deze mis gezonden worden. Uitzondering zijn de weekenden waarin er om 10.30 een gezinsviering is en het kinderkoor zingt. Daar wij nu nog op gepaste afstand mogen zingen is het fijn wanneer u laat weten of u die zondag aanwezig bent via Info@mariageboorte.nl