Wat is het vormsel?

IMG 09401Je staat op een belangrijk moment in je leven. Je zit op de middelbare school en daar werk je aan je toekomst.Je wordt langzamerhand steeds zelfstandiger. Maar er is misschien ook heel veel onzeker. Wat wil ik zelf? En hoe krijg ik dat voor elkaar? En waar geloof ik in?

Heb je wel eens gehoord van Pinksteren? De leerlingen van Jezus waren bij elkaar. Jezus was opgestaan uit de dood en had gezegd dat ze moesten vragen om kracht van boven. Opeens merkten ze dat er een soort wind en vuur over hen heen kwam. En van binnen voelden ze een kracht die hen enthousiast maakte en het lef gaf om uit te komen voor hun overtuigingen. Het was de heilige Geest die met zijn kracht over hen kwam.

Zo’n kracht wil God jou ook geven door het vormsel. Een kracht die jou helpt om je zoektocht in je geloof en in je leven te volbrengen. Een kracht die zorgt dat je stevig in je schoenen staat, omdat je mag zijn wie je bent.

Samen met andere tieners ga je op weg om die vormselkracht te ontvangen. Het vormsel zelf wordt je gegeven door de bisschop of door iemand die hij stuurt. Hij legt zijn handen op je hoofd en bidt om de gave van de heilige Geest, terwijl hij een kruisje op je voorhoofd maakt met bijzondere zalf.

Voor wie?

vormsel pelgrimstocht 0151Als je in groep 8 of op de middelbare school zit en je wilt meer weten van het katholieke geloof en (misschien) het vormsel ontvangen, kun je meedoen.

Wie organiseert dit?

Het vormselteam: pastor Cornelius Happel en Esmeralda Sarabèr-Kolkena.

Deze vormselvoorbereiding is van de parochie Heilige Stefanus (acht kerken in Nijmegen: Agneskerk in Lindenholt, Antonius van Paduakerk aan de Groesbeekseweg, Antonius Abtkerk aan de Dennenstraat, Betlehemkerk aan de Tweede Oude Heselaan, De Goede Herderkerk in Neerbosch-Oost, Effata-Dominicuskerk aan de Prof. Molkenboerstraat, Maria Geboortekerk aan de Berg en Dalseweg, Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat).

Wanneer?

De vormselviering vindt plaats op zondag 26 mei 2019.

Als voorbereiding is er één keer per maand, met uitzondering van november, een bijeenkomst. De data daarvan zijn:

  • Vrijdag 02 november 2018
  • Vrijdag 30 november 2018
  • Vrijdag 25 januari 2019
  • Vrijdag 22 februari 2019
  • Vrijdag 22 maart 2019
  • Vrijdag 05 april 2019
  • Vrijdag 24 mei 2019
  • Zaterdag 25 mei 2019

We hebben ook twee uitstapjes:

zaterdag 30 maart 2019 gaan we op bedevaart naar???? Verrassing

zaterdag of zondag ???? uitstapje, de exacte datum hoor je nog. 

 

Wat gaan we dan doen?

vormsel pelgrimstocht 0011We komen elke avond om 19.00 uur bij elkaar. Dan hebben we eerst een uur les. Niet de hele tijd luisteren maar jullie gaan ook zelf op verschillende manieren aan het werk. Het laatste half uur is er tijd voor gezelligheid.

 

Waar komen we bij elkaar?

In het parochiecentrum onder de Maria Geboorte Kerk (Berg en Dalseweg 40)

Wat kost het?

Voor de hele voorbereiding vragen we een bijdrage van € 35 per vormeling. Dit is incl. boekje, uitstapjes, foto’s etc. Je ouders/verzorgers kunnen het bedrag overmaken naar IBAN NL 26 RABO 0187 6416 25 t.n.v. Parochie H. Stefanus onder vermelding van ‘Vormsel 2019’ en jouw naam.

Kan ik ook meedoen als ik niet gedoopt ben
of nog geen eerste communie heb gedaan?

folder vormsel 17Natuurlijk! De doop vindt dan op een geschikt moment tijdens de voorbereiding plaats. De eerste communie doe je in de vormselviering.

Kan ik ook meedoen als ik nog niet weet of ik wel mijn vormsel wil doen?

Jazeker! Aan jou de keus om deze stap te zetten of niet. Maar dan moet je natuurlijk eerst wel weten waar het over gaat. En daar is de voorbereiding voor. Doe mee en kijk of het iets voor je is.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Je kunt het vormselteam bereiken via vormsel@stefanus.nl

Wat wordt er van mijn ouders/verzorgers verwacht?

Jouw ouders/verzorgers willen jou natuurlijk helpen op je weg. Op dinsdag 30 oktober is er om 20.00 uur een ouderavond ook in het parochiecentrum van de Maria Geboorte Kerk. Daar krijgen ze meer te horen over de vormselvoorbereiding. 

Hoe kan ik me aanmelden?

Klik hier.