Glas in Lood Hoofdaltaar 16x7 met tekst

Huis van God, huis van de buurt

   Dat willen we graag zijn

De kerk zonder toren aan de Groesbeekseweg

is het huis van de parochiegemeenschap  H. Antonius van Padua.

Een bonte verzameling mensen rond het goede nieuws van Jezus Christus.

Elke week komen we bij elkaar om stil te zijn,

te luisteren,te bidden, te zingen

en te vieren dat God nabij is.

Maar ook om elkaar te ontmoeten, in lief en leed.

Kerk-zijn en kerkgebouw hangen bij de Antonius van Paduakerk nauw met elkaar samen.

De Antonius van Padua kerk wil een kerk zijn in en voor de Buurt .

Er vinden veel activiteiten plaats vanuit de Oecumenische Diakonale Werkgroep

(een samenwerking tussen de Katholieke Antonius van Paduagemeenschap

en de Protestantse Maranathagemeenschap.)

Zoals de jaarlijkse rommelmarkt voor Stichting GAST,

de erwtensoepactie voor Straat mensen voor Straatmensen.

Daarnaast is er  het jaarlijkse pleindiner van Buurt aan tafel,

het beschikbaarstellen van het gebouw voor Concerten

door de Stichting Vrienden van Antonius van Padua.  

 

Contact : 06 - 49 39 27 30,  Clara ter Berg.      Clara

 

Wilt u een kijkje nemen in ons kerkgebouw :

 

https://youtu.be/ZUsrWgPXHCw

 

Oktober 2021

Deze pagina wordt niet meer actueel bijgewerkt.

Voor actuele info :   www.avpnijmegen.nl