Glas in Lood Hoofdaltaar 16x7 met tekst

Huis van God, huis van de buurt

   Dat willen we graag zijn

De kerk zonder toren aan de Groesbeekseweg is het huis van de parochiegemeenschap  H. Antonius van Padua.

Een bonte verzameling mensen rond het goede nieuws van Jezus Christus.

Elke week komen we bij elkaar om stil te zijn, te luisteren, te bidden, te zingen

en te vieren dat God nabij is.

Maar ook om elkaar te ontmoeten, in lief en leed.

Kerk-zijn en kerkgebouw hangen bij de Antonius van Paduakerk nauw met elkaar samen.

God ontmoeten vraagt om aandacht, sfeer, stilte. Het kerkgebouw helpt daarbij.

De Antonius van Padua kerk wil een kerk zijn in en voor de Buurt .

Er vinden veel activiteiten plaats vanuit de Oecumenische Diakonale Werkgroep

(een samenwerking tussen de Katholieke Antonius van Paduagemeenschap

en de Protestantse Maranathagemeenschap.)

Zoals de jaarlijkse rommelmarkt voor Stichting GAST,

de erwtensoepactie voor Straat mensen voor Straatmensen.

Daarnaast is er  het jaarlijkse pleindiner van Buurt aan tafel,

het beschikbaarstellen van het gebouw voor Concerten

door de Stichting Vrienden van Antonius van Padua.  

 

Contact : 06 - 49 39 27 30,  Clara ter Berg.      Clara

 

Wilt u een kijkje nemen in ons kerkgebouw :

 

https://youtu.be/ZUsrWgPXHCw

 

AvP tekening

We gaan weer  samen vieren in ons kerkgebouw met 30 personen

en inachtneming van alle coronamaatregelen

 Zondag 7 Maart 2021, 10 uur

Derde Zondagvan de 40-dagentijd

 Voorganger ; Theo Brock,      

Streaming AvP voorganger Theo Brock 

mmv de Cantor, Jeanine van Weert,  

 Streaming AvP Cantor Jeanine  

 Lector Ans Asberg                  

Streaming AvP Lector Ans Asberg

    Tevens wordt deze viering ook live gestreamed

voor hen die thuis de viering willen meebeleven

 Om deze viering van 10.00 uur te bekijken klikt u op deze link: https://youtu.be/kVPnh5s5WWA 

Download hier het misboekje voor 7 maart

 Van 11.15  tot 12 zal het kerkgebouw open zijn voor meditatie, gebed

en om een kaarsje op te steken.

 

Overzicht Vieringen 

Zondag     7 maart    2021       Zondagsviering                   Voorganger, Theo Brock.                

                                                   Lector, Ans Asberg.            mmv Cantor, Jeanine v.Weert

                                                   Derde zondag 40-dagentijd  

Zondag   14 maart   2021        Zondagsviering                  Voorganger, Tjeu van Knippenberg

                                                  mmv het Paduakoor

                                                  Vierde zondag 40-dagentijd

Zondag   21 maart   2021        Zondagviering                    Voorganger, Dick Akerboom

                                                  mmv de Cantor, Joka Feenstra en Maria Heijltjes

                                                  Vijfde zondag 40-dagentijd

Zondag 28 maart.    2021.      Zondagviering.                     Voorganger, Ed Metz

                                                  mmv het Gregoriaans koor

                                                  Palmzondag

********************************************************************************************************************* 

12 Februari 2021

Het Nieuwe Parochieblad Antonius Onderweg is verschenen :

 Download hier het  parochieblad februari 2021

Antonius Onderweg Voorblad febr 2021

 

 ************************************************************************************************************************************************

Kerkbalans 2021

Inmiddels zijn  de enveloppen voor de Actie Kerkbalans 2021 bij alle parochianen bezorgd.

 

*************************************************************************************************************************

 Nachtmis 25 december:https://youtu.be/PnQ2qZWziQ0

 

4 Fotos streaming nachtmis

          

       

  December 2020

BELANGRIJK

op 16 december 2020 is binnen het Lokatiebestuur het besluit gevallen over het afgelasten van alle kerstvieringen en andere vieringen tot 19 Januari door de verscherpte Coronamaatregelen en de Lockdown. In plaats daarvan zal op 24 Dec. om 22 uur de nachtmis live gestreamd worden evenals de Zondagviering van 27 December en 3 Januari. Daarnaast zal de Kerk vanaf Zondag 20 December , open zijn van 10 - 12 uur voor meditatie . Alleen zondag 27 December en 3 Januari is de openstelling van 11 - 13 uur ivm de streamingopnamen.

Helaas hebben we ook de Kerst-Inn van 19-20 December en het lichtjesfeest van Donderdag 24 December moeten afzeggen.

We hopen dat het via de gestreamde vieringen en de Openstelling mogelijk  is de zondagsvieringen met de Antonius van Paduagemeenschap te vieren

Wij Wensen U ondanks alle beperkingeneen een goed 2021.