In de Maria Geboortekerk komen we iedere zondag samen met heel verschillende mensen om ons katholieke geloof te vieren. Samen vormen we een levendige gemeenschap: verschillende generaties van creche tot boven de 90, uit verschillende delen van Nijmegen en omstreken, met verschillende achtergronden. Dit heeft een lange geschiedenis. Traditie speelt daarin een rol, we vieren ieder jaar Kerstmis, Pasen en vele andere terugkerende momenten uit het Evangelie en de kerkgeschiedenis. Deze momenten inspireren ons, geven ons hoop, zijn een reden om te zingen en naar elkaar te luisteren. Dit delen we graag met ieder die dat wil. 

Verdere presentatie van onze gemeenschap volgt hier binnenkort. 

 

Presentatie van diverse werkgroepen

De gemeenschap van een kerk is net een grote familie. Thuis moet ook ieder gezinslid op zijn eigen manier meehelpen bij de huishoudelijke klusjes. Ieder heeft zo zijn taken bij de afwas, het tafeldekken, het poetsen, enzovoorts. Natuurlijk zal een klein kind andere taken verrichten dan een van de ouders. Zo is het ook in de parochie vanzelfsprekend dat ieder zijn steentje bijdraagt. Ieder naar gelang zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden.

We zijn allemaal ledematen van het ene Lichaam. Ieder kan zijn bijdrage leveren. En of u nu een flapoor of een kleine teen bent, u bent waardevol voor het geheel. U bent nodig! Want voor ieder is er wel passend vrijwilligerswerk te doen in de kerk. Wat zou u de kerk te bieden hebben? Hersens, knieën, ribben, ellebogen, nieren, aders? Twee rechterhanden misschien? Loop eens door deze website en kijk wat bij u zou passen. Misschien hebt u zelfs wel een idee van vrijwilligerswerk dat nog niet bestaat in onze parochie. Denk niet dat u nergens voor geschikt bent.

Contact: pastorale werkgroep, info@mariageboorte.nl

ASC 0441 300x200Je hoeft geen Maria Callas of Luciano Pavarotti te zijn om de koren te komen versterken. Iedereen is welkom. Dus, als u van zingen houdt, kom dan gerust eens vrijblijvend langs op een repetitie-avond.

Da Capo

Iedereen vanaf 16 jaar, die het leuk vindt te zingen op zon- en hoogfeestdagen om 10.30 uur, is van harte welkom bij Da Capo. Op maandagavonden wordt er gerepeteerd in de kelder onder het kerkgebouw (ingang achter langs de kerk). Er wordt gerepeteerd van 19.45 uur tot 21.30 uur. Kom gerust eens vrijblijvend langs op een maandagavond.

Meer info bij: Willem en Elisabeth Bökkerink

 Kinderkoor

  Heeft een eigen facebook logo duim omhoog 2facebook pagina: https://www.facebook.com/Kinderliturgie/

Door middel van een aantal projecten wil onze parochie solidair zijn met anderen die het materieel minder hebben dan wij. Meestal betekent dit dus dat er projecten worden gesteund in ontwikkelingslanden. De werkgroep Solidariteitsprojecten bestaat uit drie leden, die per jaar ongeveer zes projecten selecteren. De keuze van de projecten en de actiedata worden gecoordineerd en aan de pastoor voorgelegd. Bij de selectie van de projecten hanteert de werkgroep een aantal criteria: kleinschaligheid, inbedding in een katholieke setting, beschikbaarheid van goede documentatie, een gegarandeerd goede overdracht van het geld en verantwoording van de besteding.

Contactpersoon: Claire Stolwijk

Iconenwijding 2 Iedere derde donderdag van de maand, van 9.00 tot 12.00 uur, komt een wisselende groep mensen bij elkaar om de kerk en de sacristie schoon te maken. Na een paar uur werken (en een koffiepauze van een half uur) heeft de kerk weer een duidelijk andere aanblik. Dan realiseer je je des te meer wat de meerwaarde is van een schone en mooie ruimte voor de liturgie en hoe terecht onze kerk de status van monument heeft.

 

ASC 0520De misdienaars helpen de priester bij het vieren van de H. Mis door bijvoorbeeld namens de hele kerkgemeenschap de gaven naar het altaar te brengen of op de gong te slaan zodat iedereen gaat knielen. De acolieten hebben als privilege dat ze het wierookvat hanteren en soms mee de Communie uitreiken. Er is nu een groep van twaalf misdienaars (ongeveer tussen 8 en 16 jaar) en acht acolieten (jongens/mannen tussen de 14 en 55+).

Misdienaar handleiding

  • voor 09:00 uur H.Mis: PDF, ODT
  • voor 10.30 uur H.Mis: nog te bepalen.

Contactpersoon:

Voor vragen kunt u mailen met het secretariaat via: info@mariageboorte.nl

ASC 0541 200x300De koster helpt bij het voorbereiden van de H. Mis. Zo zijn het openen van de kerk, aanmaken van de kaarsen en lampen, luiden van de klokken, klaarzetten van de gaven voor de offerande en het klaarleggen van de juiste liturgische boeken enkele taken van de koster. De koster staat niet in het midden van de belangstelling, maar hij doet wel erg verdienstelijk werk!

Momenteel is er een groep van zo'n dozijn vrijwilligers die het kosterwerk verzorgt bij alle vieringen in onze kerk.
Contactpersoon: Guido Cattani.

 

De koffieschenkgroep, bestaande uit vier vrouwen, komt op de eerste zondag van de maand in actie om de bezoekers van onze kerk na afloop van de Eucharistieviering te voorzien van een heerlijk kopje koffie of thee. Ook frisdrank voor de kinderen wordt niet vergeten. Het is even stevig aanpakken, maar in zo’n veertig minuten, zowel voor als na de Mis, is de gehele klus geklaard. De inzet van onze trouwe afwasploeg en wat mannelijke assistentie bij het sjouwen van de tafels en kratten met koffiekopjes mogen hierbij zeker niet onvermeld blijven. Ontmoeting en het versterken van het parochiegevoel is het doel van deze activiteit.

Contactpersoon: Ina Verhoeven 024-3601154 inaverhoeven@gmail.com

De klussengroep is een team van momenteel vier leden, die meestal op de eerste zaterdagochtend van de maand aan de slag gaan. De klussen zijn over het algemeen eenvoudig, maar een paar rechterhanden komen wel van pas. Er is altijd wel iets dat vervangen, hersteld of gerestaureerd moet worden.

Contactpersoon: John Tierney 024-3770686

De bloemengroep verzorgt de bloemen rond het priesterkoor en bij de heiligenbeelden in de kerk. De groep bestaat uit vier vrijwilligers. Om de twee weken – meestal op vrijdag – komen we bij elkaar om de bloemstukken te maken. De liturgische kalender bepaalt de kleur van de bloemen. Zo is de kleur met Kerstmis wit, met Pasen geel en wit en met Pinksteren rood en wit. Ook in de advent zijn de kleuren aangepast. In de veertigdagentijd worden geen bloemversieringen aangebracht. Andere activiteiten van de bloemengroep zijn het maken van de adventskrans en het verzorgen van de palmtakken voor Palmzondag.

Contactpersoon: Trudy Spanjers-Bakkers info@mariageboorte.nl

blur books close up 1598661De bibliotheek groep bestaat uit 5 mannen en vrouwen. We komen elke vrijdagmorgen bij elkaar van 10 uur tot 12.30. Onderbroken door een gezellige koffiepauze, houden we ons bezig met het rubriceren, ordenen en in de computer invoeren van onze boeken en ook zijn we beschikbaar om boeken uit te lenen.

Het doel van onze bibliotheekgroep is het uitlenen van boeken over het christendom voor jong en oud. Iedereen kan ook boeken lenen die in de catalogus op de site van de Mariageboortekerk staan.

Door hier te klikken ziet u het overzicht van alle beschikbare boeken en DVDs (catalogus_20190617.pdf)

De laatste zondag van de maand is het na de mis van 10.30, naast koffietafel ook boekentafel. We stallen dan een klein deel van onze boeken uit (±200) om uit te lenen. Daar zijn zo’n drie mensen van de bibliotheekgroep bij betrokken (tot ± 12.30).

Door ziekte of ouderdom kunnen mensen vereenzaamd raken. De parochie wil hen echter niet in de steek laten. De bezoekgroep streeft ernaar deze mensen regelmatig thuis een bezoek te brengen. Het gaat daarbij om een persoonlijke ontmoeting vanuit de christelijke naastenliefde, waarbij het geloof soms wel en soms niet ter sprake komt. De bezoekgroep zorgt met Kerstmis en Pasen voor een attentie voor mensen die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Indien gewenst, is het ook mogelijk thuis de Communie te ontvangen. De leden van de bezoekgroep komen enkele malen per jaar bijeen voor vorming en verdieping en voor het maken van onderlinge afspraken.

Indien u prijs stelt op bezoek of iemand kent die graag bezoek zou krijgen, dan kunt u contact opnemen met:

Contactpersoon: Ewa Sochanska. email:
bezoekgroep@mariageboorte.nl