Door ziekte of ouderdom kunnen mensen vereenzaamd raken. De parochie wil hen echter niet in de steek laten. De bezoekgroep streeft ernaar deze mensen regelmatig thuis een bezoek te brengen. Het gaat daarbij om een persoonlijke ontmoeting vanuit de christelijke naastenliefde, waarbij het geloof soms wel en soms niet ter sprake komt. De bezoekgroep zorgt met Kerstmis en Pasen voor een attentie voor mensen die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Indien gewenst, is het ook mogelijk thuis de Communie te ontvangen. De leden van de bezoekgroep komen enkele malen per jaar bijeen voor vorming en verdieping en voor het maken van onderlinge afspraken.

Indien u prijs stelt op bezoek of iemand kent die graag bezoek zou krijgen, dan kunt u contact opnemen met:

Contactpersoon: Ewa Sochanska. email:
bezoekgroep@mariageboorte.nl