De Goede Herder

Contact

Goede Herderkerk Neerbosch-Oost 
Fanfarestraat 57
6544 NS Nijmegen

RABO: NL 63  RABO 0135 8044 50
INGBank: NL 90 INGB 0000 9787 79

Deze locatie is per 31-12-2023 aan de eredienst onttrokken. In geval van vragen, kunt u contact opnemen met 06-5324 0809 en aangeven dat het om De Goede Herderkerk gaat.

MEDEDELING:
Sinds kort wordt er door een aantal dakloze jongeren buiten geslapen voor de ingang van de kerk. Wij doen er alles aan om te zorgen dat u hiervan geen overlast ervaart. Mocht dat wel zo zijn, dan kunt u contact opnemen met Bureau Toezicht telefoonnummer 14024 of 0900-8844.

Zolang het gebouw in beheer is van de parochie Heilige Stefanus, zullen de activiteiten zo veel mogelijk worden voortgezet. Dit om verloedering van en overlast rondom de locatie zo veel mogelijk te verhinderen.

Wat is er te nog doen in het kerkgebouw en in de tuin:

  • Op zaterdagavond is er om 18.30 uur een viering, deze wordt verzorgd door de St Stefanus parochie.
  • Op zondagochtend is er om 9.30 uur een viering, deze wordt verzorgd door Stadsklooster Mariken.
  • Op zondagmiddag is er een viering, deze wordt verzorgd door de Pinkstergemeenten.
  • Eén keer in de maand komt het gemengd koor bij elkaar voor zang en ontmoeting.
  • De kerkzaal wordt regelmatig verhuurd aan de Honinghoeve.

 

 

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate. 

Contactgegevens

Parochie Heilige Stefanus
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ
Nijmegen
024-3221371