De Goede Herder

Contact

Goede Herderkerk Neerbosch-Oost 
Fanfarestraat 57
6544 NS Nijmegen
tel 024 373 26 46

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met 06 5324 0809


RABO: NL 63  RABO 0135 8044 50
INGBank: NL 90 INGB 0000 9787 79


website: www.stefanus.nl

 

Welkom

Op dinsdagochtend is de kerk open van 10 tot 12 uur.
U kunt komen voor het opsteken van een kaarsje en of voor de gezelligheid.
De koffie en thee staan klaar. U bent van harte welkom.

 

Wat is er te doen in het kerkgebouw en in de tuin:

1. Op zaterdagavond is er om 18.30 uur een viering, deze wordt verzorgd door de St Stefanus parochie.

2. Op zondag ochtend is er om 9.30 uur een viering, deze wordt verzorgd door Stadsklooster Mariken.

3. Op zondagmiddag is er een viering, deze wordt verzorgd door de Pinkstergemeenten.

4. Op dinsdagochtend is het tuinteam actief en er wordt dan ook gepoetst in het kerkgebouw.

5. Een keer in de maand komt het gemengd koor bij elkaar voor zang en ontmoeting.

6. De kerkzaal wordt regelmatig verhuurd aan de Honinghoeve.

 

Leonie Hendriks, lid van het tuinteam.

 

 

De Oase

De Oase is het maandelijkse informatieblad voor de kerken Antonius Abt en De Goede Herder. Voor beide kerken worden iedere maand de diensten, de voorgangers en de koren aangegeven. Ook staan per viering de intenties vermeld, die parochianen zelf hebben aangedragen.
Het voorblad wordt telkens verzorgd door één van de voorgangers van beide kerken aan de hand van bijzondere vieringen in die maand. Ook staan er artikelen in, die voor één of beide gemeenschappen van belang zijn, of gegevens van parochie Heilige Stefanus.

Het blad wordt gedrukt door TG Grafische diensten van Ton Geurts en de distributie van de nummers wordt verzorgd door vrijwilligers. De Oase wordt nu neergelegd in de kerk, bij diverse winkeliers in Winkelcentrum de Notenhout en bij Herman de Ridder.

Wilt u de Oase graag digitaal ontvangen? Dat kan ook!! Stuur dan A.U.B. een e-mail naar h.antoniusabt@gmail met het verzoek om de Oase digitaal te ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate. 

Contactgegevens

Parochie Heilige Stefanus
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ
Nijmegen
024-3221371