Skip to main content

Welkom in de Agneskerk 

Onze vieringen op zon- en feestdagen worden live uitgezonden via ons kanaal op YouTube.

U kunt dus met uw mobiel, computer of tablet tegelijk met ons thuis online meevieren! We hebben met de voorgangers en lectoren afgesproken dat iedere viering alleen live te kijken is, en naderhand dus niet beschikbaar komt om terug te kijken. Alleen het priesterkoor met de voorganger en de lector komen in beeld. Tijdens de communie wordt een foto van ons kruisbeeld getoond met een gebed voor de geestelijke communie. Zo komen de kerkgangers zelf niet in beeld. We willen namelijk de privacy van onze kerkbezoekers zoveel mogelijk waarborgen.

Tip: abonneer u op ons kanaal, dan krijgt u automatisch de notificatie en link wanneer onze vieringen uitgezonden worden!

Veertigdagentijd

hongerdoek.jpegU kent vast wel het sprookje waarin verteld wordt, dat iemand op zoek ging naar het punt waar de regenboog op aarde kwam en daar een pot goud dacht te kunnen vinden. Maar hoe er ook gezocht werd, dat punt werd niet gevonden en de pot met goud ook niet.
De regenboog blijft mensen aantrekken, ook in onze tijd. Een paar maanden geleden stonden er nog schitterende foto’s in de krant van een prachtige (dubbele) regenboog in Nijmegen.
Ook in de bijbel komen we de regenboog tegen. Het is het teken van het verbond tussen God en de mensen na de regenbui van 40 dagen waarin de hele aarde blank stond. Nooit meer zou er zo’n watervloed komen beloofde God. Het is min of meer het laatste deel van het verhaal uit Genesis waarin Noach in opdracht van God, de grote ark bouwde waarin van alle soorten (land)dieren een mannetje en een vrouwtje aan boord meegingen.
De regenboog staat ook prominent op het hongerdoek* dat we in de Veertigdagentijd (weer) gebruiken. Het is een kleurrijk doek gemaakt door de kunstenaar Jacques Chéry uit Haïti. We hebben de verwijzingen van het doek naar lezingen voor in het liturgieboekje gezet. 
De kleuren van de regenboog  vrolijken mensen op. We proberen ze in mooi kristal of met een aparte hanger of lens  tevoorschijn te laten komen. We hebben er een mooie tekst over gevonden.

Maak van mij een regenboog met al die mooie kleuren
waarin u God, voor iedereen uw licht breekt na de regen.
   Maak van mij een regenboog, symbool van betere tijden 
   die na iedere storm op zee uw licht mag laten schijnen
Is het waar, dat U de regenboog als teken van vrede aan de hemel plaatst,
als teken van verzoening met alle mensen?
   Geef ons dat wij zo'n duidelijk teken niet negeren
   maar in uw verbond willen leven.                     (naar Dom Helder Camara)

Veertig staat in de bijbel voor rijping en groei. Veertig dagen liet God het regenen nadat Noach de ark was binnengegaan (Genesis 7,17). Veertig dagen verbleef Mozes bij de Heer op de berg (Exodus 24,18). Veertig jaar verbleef het volk Israël in de woestijn voordat het volk het beloofde land mocht binnengaan. Veertig dagen trok Elia door de woestijn op weg naar de berg van God (1 Koningen 19,8) toen hij uit een crisissituatie met de priesters van Baal kwam en niet meer wist wat hij met zijn leven aan moest. Veertig dagen vastte Jezus in de woestijn......
Wij krijgen ieder jaar weer veertig dagen de tijd voor verstilling, inkeer en groei, voor verdieping en bevestiging van onze eigen relatie met God, om daarna Pasen te kunnen vieren. Misschien zijn die veertig dagen ons dit jaar niet genoeg, misschien zijn 40 jaren niet eens voldoende. Met vallen en opstaan wordt het leven geleefd. 
Nu is het aan ons. Durven wij op zoek te gaan naar wat God ten diepste van ons vraagt? En durven wij antwoord te geven op Gods vraag aan ons?
Durven wij onze plaats in het verbond van God met ons mensen te vernieuwen? 

God, wij bidden U, sterk ons vertrouwen
dat we in toekomst blijven geloven.
Sterk onze hoop dat we de moed niet opgeven.
Sterk onze liefde dat we in staat zijn tot daden van liefde.
Sterk ons met uw Geestkracht
opdat we als mensen van geloof kunnen leven. Amen.
                                           Uit: Op weg naar Pasen 2018

Wij wensen u inspirerende vieringen!

Bettineke van der Werf, pastoraal assistent

*Hongerdoek
Aanvankelijk was de hongerdoek een witlinnen gordijn. Later werden er steeds meer afbeeldingen op afgedrukt. In Nederland raakte de doek in de loop van de tijd wat in onbruik. In andere landen zijn de doeken nog steeds populair. Vaak worden de tegenwoordige exemplaren in Derde Wereldlanden gemaakt, omdat vastenacties ten behoeve van die landen worden georganiseerd. De gelovigen worden aldus aangemoedigd niet alleen het lijden van Christus, maar tevens ook de ongelijke verdeling van de welvaart in de wereld te overdenken.
(site KRO NCRV)

Voorvoord 't Lindeblad (locatieblad)