Skip to main content

 

Welkom in de Agneskerk 

Onze vieringen op zon- en feestdagen worden live uitgezonden via ons kanaal op YouTube.

U kunt dus met uw mobiel, computer of tablet tegelijk met ons thuis online meevieren! We hebben met de voorgangers en lectoren afgesproken dat iedere viering alleen live te kijken is, en naderhand dus niet beschikbaar komt om terug te kijken. Alleen het priesterkoor met de voorganger en de lector komen in beeld. Tijdens de communie wordt een foto van ons kruisbeeld getoond met een gebed voor de geestelijke communie. Zo komen de kerkgangers zelf niet in beeld. We willen namelijk de privacy van onze kerkbezoekers zoveel mogelijk waarborgen.

Tip: abonneer u op ons kanaal, dan krijgt u automatisch de notificatie en link wanneer onze vieringen uitgezonden worden!

Pinksteren, de Geest van God

Wanneer je vraagt naar grote feesten die gevierd worden in de katholieke traditie, dan komen mensen meestal wel met Kerstmis en Pasen. Hemelvaart met zijn lang weekend wil ook nog wel een belletje laten rinkelen. Maar Pinksteren???? 
Wat vieren we daar dan? Waarom is dat feest belangrijk?
Wat we vieren is snel uitgelegd. We vieren de komst van de heilige Geest.
De komst van de Helper, die Jezus beloofd had. 
Na zijn verrijzenis, en zijn nadrukkelijke komst in het midden van zijn leerlingen,  verdween Hij toch weer uit hun midden.
Wij gedenken dit met het feest van Hemelvaart.
‘Maar’, had Hij gezegd voor Hij ging, ‘jullie hoeven het niet alleen te doen! 
Ik stuur jullie  een Helper! Een Helper met een hoofdletter.
Een helper is bij veel taken handig want soms kom je een handje tekort om iets vast te houden, lees je in het woordenboek.‘
Is dat een helper die bedoeld wordt door Jezus? Nee, ik denk het niet. Voor zo iets kun je een beroep doen om iemand in je omgeving.
De Helper die Jezus voor ogen heeft, is een Helper waarvan je soms niet eens het gevoel hebt dat Die er is. Maar toch ervaar je ‘iets’.
Misschien helpt de tekst van een lied ons verder.

De Geest van God waait als een wind op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet, deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan, geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert. 

De Geest van God is als een vuur, als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft, een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht, een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmt’ in hart en ogen. 

In stilte werkt de Geest van God, stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt, een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan, doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

2024 06 Pinksteren
In ieder geval kregen de apostelen de moed om uit de Bovenzaal waar ze samen zaten, te komen en te vertellen hoe Jezus zelf hun leven beïnvloed had. Hoe Hij de dragende kracht in hun leven geworden was.
Daarmee maakten ze mensen enthousiast, en sloten veel mensen zich aan bij ‘de mensen van de weg’, de eerste christenen.
Men vond een nieuwe inspirerende manier om inhoud aan hun leven te geven. Blijkbaar was dit niet zomaar een bevlieging, die na een tijdje weer ophield, een nieuwe rage, zouden we nu zeggen, maar was het een aanspreken van mensen dat krachtig genoeg bleek om het zelfs tot onze tijd te brengen.
Kunnen we dan nu achterover leunen in de gedachte dat het ook in onze tijd wel door zal gaan? Of durven we toe te geven dat de Geest ook ons voort stuwt, weliswaar met zachte krachten, maar toch….
Een helper vraagt dat de toegestoken hand aangenomen wordt, anders wordt het wel erg moeilijk om te helpen…..
Durven wij ons aan te laten spreken?
Durven wij ons leven door de Helper, de Geest van God, richting te laten geven?
De vragen zijn belangrijk genoeg om er tijd voor in te ruimen.

Pinksteren, het feest van de Helper,
het feest van het begin van de Kerk. 

Waarin, waarom, spreekt God onszelf, vandaag, hier en nu aan?
We vragen elk jaar met Pinksteren mensen uit onze gemeenschap om iets van hun persoonlijke beleving met ons als gemeenschap te delen.  We vinden gelukkig ook elk jaar mensen die dat willen doen. Maar we zijn ons ook diep bewust dat we geen gemakkelijke vraag stellen als we vragen: wil jij getuige zijn met Pinksteren?
Het zijn getuigenissen die diepe indruk op ons maken. Niet door hun theologisch groot en hoog karakter, maar door de menselijke manier die we herkennen en die juist daardoor God zo heel direct in ons eigen leven voelbaar maakt. We wensen u een inspirerende viering!

Bettineke van der Werf, pastoraal assistent

Voorvoord 't Lindeblad (locatieblad)