Skip to main content

Eucharistische Aanbidding

De Eucharistische aanbidding is een katholiek gebruik dat kan helpen om je geloof te verdiepen en een persoonlijke relatie met Jezus aan te gaan. Het is een verlengstuk van de Heilige Communie en geeft de kans om in stilte bij het uitgestelde heilig Sacrament - Jezus zelf - te verblijven om te bidden.

Wat is Eucharistische aanbidding?

Bij de ‘consecratie’ tijdens de Eucharistieviering (de Heilige Mis) worden brood en wijn het Lichaam en Bloed van Jezus Christus. Na de consecratie toont de priester de heilige Hostie, Christus zelf. Dit is al een kort moment voor aanbidding.

In de 13e-14e eeuw ontstond in de kerk het gebruik om de heilige Hostie in een mooie houder, een monstrans, op het altaar te plaatsen. Dit noemen we ‘uitstellen’. Door de uitstelling kunnen we gedurende een langere tijd Jezus in de heilige Hostie aanbidden.

Waarom doen we Eucharistische aanbidding?

Wanneer je van iemand houdt, wil je graag veel tijd met elkaar doorbrengen. Zo kunnen we ook verlangen om vaker bij Jezus te zijn, Hem beter te leren kennen en te groeien in onze relatie met Hem. We mogen ons leven met Hem delen; onze vreugde, ons verdriet en onze noden en die van onze naasten bij Hem brengen.

In de aanbidding kan Jezus ons hart langzaam omvormen en kunnen we meer worden zoals Hij. We kunnen dan een diepe blijvende vreugde ervaren die we als vanzelf uitstralen en willen delen.

Wat doe je tijdens de Eucharistische aanbidding?

Tijdens de aanbidding is het stil en kun je rustig bij Jezus zitten of neerknielen. Je kijkt naar Jezus en geeft Hem de kans in de stilte tot jou te spreken.

Maar hoe bereik je die stilte? Parkeer even alles wat je zo bezighoudt, en richt je op Hem. Breng alle gedachten die afleiden rustig bij Hem, Hij zorgt. Geef Hem de ruimte en vertrouw jezelf aan Hem toe.

Je hoeft niets anders te doen dan je hart open te stellen voor Jezus.

Jij kijkt naar Hem en Hij kijkt naar jou.

 

Wanneer is er Eucharistische aanbidding?

In onze parochie is het elke werkdag mogelijk om aan te sluiten bij de aanbidding: 

  • Maandag tot en met vrijdag 19.30 - 22.00 uur (na de Heilige Mis van 19:00 uur)
  • Donderdag ook van 16.00 - 18.00 uur

Iedereen is welkom in de Maria Geboortekerk op de Berg en Dalseweg 42, Nijmegen.

Je mag zo kort en zo lang blijven als je zelf wilt.