Skip to main content

Diaconie

Het woord "diaconie" is afgeleid van het Griekse woord "diakonia", wat "dienen" betekent. In de christelijke context verwijst diaconie naar de praktijk van het verlenen van materiële en geestelijke steun aan de behoeftigen, zieken, ouderen en anderen die kwetsbaar zijn in de samenleving.

Diaconie komt tot uiting in verschillende vormen van vrijwilligerswerk en liefdadigheidsinspanningen, zowel binnen de kerkelijke gemeenschap als daarbuiten. Diaconale activiteiten kunnen onder andere het verstrekken van voedsel aan daklozen, het bezoeken van zieken, het bieden van ondersteuning aan gezinnen in moeilijkheden, en het bijdragen aan sociale rechtvaardigheid en vredesinitiatieven omvatten.