In het voorportaal van de Maria Geboortekerk kunt u overdag altijd een kaarsje opsteken. Op doordeweekse avonden is er om 19u een viering in de kerk en daarna ruimte om in stilte bij God rust te vinden. In het weekend vieren wij met velen van alle leeftijden samen, gelukkig nu weer met zang en ruimte om mee te zingen.

Normally we provide simultaneous translation during the 10h30 Sunday Mass. Don't hesitate to ask the welcoming team.