We zijn tussen Pasen, alweer enkele weken geleden, en Pinksteren (zondag 5 juni). We lezen op zondag hoe Jezus na zijn verrijzenis bij de leerlingen komt. Zo proberen wij Hem ook in ons midden te ontvangen. Welkom! 

Normally we provide simultaneous translation during the 10h30 Sunday Mass. Don't hesitate to ask the welcoming team. 

During the Holy Week translation will be provided during the services marked with *.