Skip to main content

Contact

De contactgegevens van de priesters vind je hier. Pastor Miltenburg heeft op maandag zijn vrije dag en kapelaan Nick Kersten op donderdag. De andere zes dagen van de week zijn ze voor u beschikbaar.

Contact gegevens

Maria Geboortekerk
Berg en Dalseweg 42
6521 JJ Nijmegen

Postadres (pastorie):
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen

Secretariaat
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 024-3221371
ma-wo-vrij 10.00-12.00 uur

Bankrekeningen:
ING: NL05INGB0000824236
ABN-AMRO: NL64ABNA0453555403

Onze parochie is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling. Giften zijn daarom belastingaftrekbaar.

De kerk wordt dagelijks gebruikt voor vieringen. Daarnaast is er een parochiecentrum met zalen, ook dat wordt met name op avonden intensief gebruikt. Soms kan het mooie gebouw met zijn bijzondere functie ook voor andere bijeenkomsten gebruikt worden. Daarbij is het altijd nodig uitgebreider te overleggen.
Voorwaarden voor het gebruik van de Maria Geboortekerk door derden (concerten e.d.) zijn in ieder geval.

 1. Inhoud concert: De muziek (gezangen) mag niet in strijd zijn me het karakter van het kerkgebouw. In dit godshuis is enkel religieuze (christelijke) muziek gepast.
 2. Datum en tijdstip: In goed overleg worden datum en tijdstip vastgesteld. Liturgische vieringen hebben te allen tijde voorrang.
 3. Respect voor het gebouw: Het gebouw moet voldoende gerespecteerd worden: het altaar mag niet worden gebruikt; het gedeelte van het priesterkoor achter het altaar mag niet worden betreden; indien koffie/thee wordt geschonken, dient zulks achter in de kerk plaats te vinden.
 4. Sacristie en bijsacristie: De sacristie en de bijsacristie kunnen als kleedruimten benut worden met dien verstande dat alle daar aanwezige goederen van de kerk onaangeroerd blijven.
 5. Repetities: Bij repetities gelden dezelfde voorwaarden als ten aanzien van de uitvoering van het concert.
 6. Opbouw, afbraak en schoonmaak: Opbouw, afbraak en schoonmaak dienen geheel te worden uitgevoerd door de organisator van het concert.
 7. Beheer van het gebouw: Er dient een vertegenwoordiger van de Maria Geboortekerk beschikbaar te zijn voor het beheer van het gebouw gedurende repetities, opbouw, uitvoering, afbraak en schoonmaak.
 8. Huur: De huurprijs van de kerk bedraagt ten minste € 50,00 per uur (afhankelijk van situatie, verwarming etc.)
 9. Geen entreegeld: Het is kerkrechtelijk niet toegestaan entree te heffen. Daarentegen is het toegestaan aan bezoekers een onkostenvergoeding te vragen voor het eventuele programmaboekje en de koffie/thee en kan eventueel op vrijwillige basis worden gedoneerd (bijv. in een ‘melkbus’ achter in de kerk).

 

Tarieven / stipendia 2023

Op basis van de normen van het bisdom zijn de tarieven voor misintenties en bijzondere vieringen in onze kerk voor 2023 als volgt vastgesteld:

 • Stipendium misintentie:    € 15,-
 • Doopsel:    € 120,-
 • Eerste Communie:    € 60,- (onkosten project)
 • Vormsel:   € 60,- (onkosten project)
 • Ziekenzalving:  € 60,-
 • Huwelijk (met zang):    € 530,-
 • Jubileumviering (met zang):    € 400,-
 • Uitvaart (met zang; inclusief teraardebestelling of crematie): € 620,-
 • Gebedsdienst op begraafplaats of in crematorium (zonder viering in de kerk): € 360,-


Het gaat hier om minimumbedragen. Gezien de financiële situatie van de parochie zijn extra giften zeer welkom. Geld mag echter nooit een belemmering zijn om een sacrament te ontvangen; bij werkelijke geldelijke nood is een lager bedrag mogelijk.

Bank gegevens kunt u hierboven vinden.

Heeft u er wel eens aan gedacht om een periodieke gift aan de kerk te schenken?

Gewone giften zijn slechts gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. Periodieke giften mag u voor de volle honderd procent aftrekken; hiervoor geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Een gift is periodiek als u minimaal vijf jaar achtereen (ongeveer) hetzelfde bedrag schenkt aan onze kerk en als dat schriftelijk is vastgelegd (middels een eenvoudig formulier, dat u kunt downloaden van de website van de Belastingdienst).

Wat levert het op? U krijgt zelf geld terug of u kunt voor hetzelfde geld meer aan de kerk geven.

Rekenvoorbeeld 1 (gift van bedrag kleiner dan 1% van bruto inkomen)

Stel uw tarief inkomstenbelasting is 42 procent en u verdient € 32.500,-. U wilt netto € 200,- per jaar schenken. Dat is minder dan 1 procent van uw bruto inkomen en daarom normaal niet aftrekbaar. Tenzij u periodiek gaat schenken.

                                          Eenmalig            Periodiek

Uw jaarlijkse gift aan de kerk                                  € 200                   € 345

Teruggave belasting                                                     € 0                   € 145

Uw netto schenking                                                 € 200                   € 200

Anders gezegd: De schenking kost u in beide gevallen netto € 200,-, maar in het geval van een periodieke gift kan er maar liefst € 345,- naar de kerk, omdat u in dit geval € 145,- terugontvangt van de Belastingdienst.

Rekenvoorbeeld 2 (gift van bedrag groter dan 1% van bruto inkomen)

Stel uw tarief inkomstenbelasting is 42 procent en u verdient € 32.500,-. U wilt netto € 600,- per jaar weggeven aan de kerk. Normaal geldt een drempel van 1%. Als u periodiek gaat schenken geldt die drempel niet.

                         Eenmalig             Periodiek

Uw jaarlijkse gift aan de kerk                                  € 799                   € 1034

Drempel: 1% van bruto inkomen                             € 325   

Drempel: Geen                                                                                          € 0

Teruggave belasting 42% van (799-325)                € 199   

Teruggave belasting 42% van 1034                                                      € 434

Uw netto gift                                                           € 600                     € 600

Anders gezegd: De schenking kost u in beide gevallen netto € 600,-, maar in het geval van een periodieke gift met overeenkomst kan er € 1034,- naar de kerk en bij eenmalige gift € 799,-.

Een overeenkomst periodieke gift in geld kan zonder tussenkomst van een notaris worden vastgelegd. Via deze link naar de website van de belastingdienst kunt u het formulier overeenkomst periodieke gift in geld downloaden. Zo u wenst sturen wij dit formulier in tweevoud naar u toe.

Na invulling en ondertekening van het formulier (in tweevoud) door uzelf, kunt u beide exemplaren (1 voor de schenker en 1 voor de ontvanger) opsturen naar

Maria Geboortekerk
T.a.v. penningmeester
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
of deponeren in de brievenbus van de pastorie.

Na verdere invulling en ondertekening door de penningmeester, wordt het exemplaar dat voor u bestemd is naar u teruggestuurd.

Het voordeel van een dergelijke overeenkomst is, dat deze periodieke giften volledig aftrekbaar zijn voor de belastingen (er is geen drempel, en er geldt geen maximum bedrag). Zo kunt u meer geven zonder dat u het meer kost.

Heeft u hierover nog vragen of wilt u dat wij het formulier naar u toesturen, neem dan contact op met onze penningmeester: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.