Skip to main content

Financieel

Onze parochie financieel

Elke parochie in Nederland is financieel onafhankelijk. Dat betekent dat de financiën (dus de kosten van het gebouw, de salarissen van pastoor, dirigent(en), enz.) helemaal door de parochianen opgebracht moeten worden.
Dat betekent dat we onze financiële dromen hierop moeten afstemmen en sober en voorzichtig voortgang maken. Op onze locatie doen we dat door:

Aktie Kerkbalans
Eén keer per jaar (in januari) wordt er landelijk aandacht gevraagd voor de financiële positie van de kerken, de actie Kerkbalans. U mag natuurlijk ook per maand betalen! (Of op elke andere manier.)

Oud papier ophalen
Twaalf keer per jaar haalt een groep vrijwilligers oud papier op in een wijk in Nijmegen. De opbrengst hiervan is helemaal voor de parochie.

Jaarmarkt
Eén keer per jaar wordt er een gezellige markt gehouden, waar van alles te koop is. De netto opbrengst hiervan is helemaal voor de parochie.

Collecte
Het ophalen van geld tijdens de vieringen.

Misintentie
Het aflezen van een intentie of een naam tijdens de viering. Het bisdom heeft daar een bedrag voor vastgesteld. (Stipendium)

De bijdragen voor de verschillende projecten die gebruikt worden in de voorbereidingen in onze parochie zijn daarom ook kostendekkend opgesteld. Ons parochieblad, ’t Lindeblad, wordt voor een groot deel gedragen door de inkomsten van reclames.
Wanneer we allemaal meehelpen de parochie financieel gezond te houden, kunnen we vieren, samen komen. En dat willen we graag blijven doen. Maar dat kan alleen met steun van iedereen.

Rekeningen:
POSTBANK: NL42INGB0002457147,
RABOBANK: NL89RABO0135840163,
t.n.v. Parochie H. Stefanus, loc. Lindenholt.