Maria Geboorte

Een levende parochie

Donderdag 24 en vrijdag 25 maart zijn acht parochianen afgereisd naar Breda om de conferentie bij te wonen over de missionaire parochie. In totaal waren er ca. 1000 mensen uit Nederland en Vlaanderen (naast honderden via de livestream). Onder hen alle geledingen van de kerk.

Doel van de conferentie was om met elkaar na te denken over de toekomst van de parochies in Nederland en Vlaanderen. Uitgangspunt was de theologische visie van James Mallon (Als God renoveert). Mallons visie kent drie sleutels:1. vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest,2. de voorrang van de evangelisatie op alle parochie-activiteiten, en3. de vorming van leiderschap in de gemeenschap.

Mallon sprak meerdere malen tijdens de tweedaagse over deze onderwerpen. Beide dagen hing er een positieve sfeer en het gevoel dat mensen met elkaar de schouders eronder willen zetten om zorg te dragen voor de katholieke kerk in Nederland / Vlaanderen.

Wat mij gedurende de dag heeft geraakt is, dat ik met zoveel mensen samen was, die allemaal de kerk als belangrijk onderdeel zien van hun leven. Ik ervoer een gevoel dat we een grote familie met elkaar zijn. In die lijn bevestigde Mallon dat we allemaal dezelfde Hemelse Vader hebben. Een interessante vraag die gedurende de dag voorbijkwam was hoe nieuwe parochianen onderdeel kunnen worden en blijven van Gods familie en hoe wij met ons geloof onze omgeving kunnen stimuleren.James Mallon sprak in de eerste lezing over visie. Inspirerend aan zijn verhaal vond ik dat hij de focus legde op de Eucharistie en de Heilige Geest als een van de belangrijkste uitgangspunten. Door ontmoeting met Christus durven mensen te dromen en ervaren zij de drang om met anderen te praten over ervaringen met God. Het gevoel van passie dat is ingegeven door de Heilige Geest kan worden gevoeld in de onderbuik, aldus Mallon. De passie voor de Vader, Zoon en Heilige Geest is het vertrekpunt voor het formuleren van een visie. Sterker nog breng de visie in het gebed. Gebed is het fundament voor parochievernieuwing. Maar ook benadrukte hij de betekenis van de Alpha-cursus om de parochie te vernieuwen.

In de middag zat ik bij de workshop over evangelisatie in de cultuur. Ik realiseerde mij dat ik weinig met parochianen en niet-parochianen praat over geloofsbeleving, laat staan met mensen buiten de kerk. In de workshop leerde ik dat evangelisatie in eerste instantie gaat over getuigen wat Christus in mijn eigen leven doet. Op verzoek van paus Franciscus werd ook bij ons op vrijdagmiddag Rusland en Oekraïne door een toewijdingsgebed aan het Onbevlekt Hart van Maria toevertrouwd.

Vermeldenswaardig is nog; de geweldige sfeer, versterkt door een veelkoppige band; dat binnenkort het nieuwe boek van father Mallon uitkomt en dat wij met velen zijn die uitzien naar een vervolg op de conferentie. Volgend jaar?!

Meer info: ‘Als God renoveert’- interview met James Mallon (bisdomvanbreda.nl)

Jeroen Pouw, lid kernteam Maria Geboortekerk

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate. 

Contactgegevens

Parochie Heilige Stefanus
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ
Nijmegen
024-3221371