Skip to main content

Over ons

De kerk zonder toren aan de Groesbeekseweg is het huis van locatie Antonius van Padua, één van de 7 kerken van de parochie H.Stefanus.

De Antonius van Paduagemeenschap is een bonte verzameling mensen rond de Blijde boodschap van Jezus Christus. Elke zondag komen we bij elkaar om stil te zijn, te luisteren, te bidden, te zingen en te vieren dat God nabij is. Maar ook om elkaar te ontmoeten, in lief en leed. Kerk-zijn en kerkgebouw hangen bij de Antonius van Paduakerk nauw met elkaar samen. God ontmoeten vraagt om aandacht, sfeer, stilte. Het kerkgebouw helpt daarbij.

Vanuit het vierend samenkomen willen we ons geloof gestalte geven in ons dagelijks leven. In de liturgie streven we naar een evenwichtige verhouding tussen schriftlezing, verkondiging, stilte, muziek, zang en symboliek. In de liturgie proberen we aan te sluiten bij wat mensen vandaag de dag bezig houdt.

De locatie Antonius van Padua wordt geleid door het locatie bestuur dat bestaat uit:

Ton Groos, voorzitter               Frans Blom, secretaris                      Martien Peters penningmeester

Theo Brock, lid                        Marije de Rooij, parochieberaad        Rob van Wovan vaerkom, lid

Het bestuur ziet als haar taken: Coördineren van de verschillende werkgroepen

                                                   Signaleren van knelpunten en het oplossen ervan

                                                   Representeren van AvP bij parochiebestuur en Gemeente

                                                   Inspireren van nieuwe initiatieven

                                                   Beheren van inkomsten en uitgaven van de locatie en haar gebouwen

                                                   

Onze vele activiteiten zouden niet kunnen plaatsvinden zonder de inzet van onze betrokken en bevlogen vrijwilligers.

Zie alle werkgroepen in onze vrijwilligersgids.