Antonius Abt

Welkom

Het kerkgebouw in Hees is toegeweid aan de heilige Antonius Abt, ‘Antonius met het varken’.  Dit kerkgebouw is gelegen aan de Dennenstraat 125, met als postadres de pastorie.

Onder de toren van de parochiekerk is alle dagen van de week tussen 09.00 en 16.00 uur er de gelegenheid om in de Mariakapel een kaarsje op te steken of een voorbede op te schrijven.

Aan de pastorie kunt u misintenties aanreiken om uw dierbaren in een viering te gedenken. 

De parochie is in het begin van deze eeuw ontstaan uit de fusie van de toenmalige parochie Antonius Abt aan de Dennenstraat en de Onze Lieve Vrouwe Maria ten Hemelopneming aan de Daniëlsweg in het Heseveld.

Het gebouw aan de Daniëlsweg is inmiddels verkocht.

Dutch Dutch

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate.