Antonius Abt

Welkom

H. ANTONIUS ABT kerk: een levend monument

Het kerkgebouw in Hees is toegewijd aan de heilige Antonius, 'Antonius met het varken'.
De Antonius Abt is gelegen aan de Dennenstraat 125, met als postadres de pastorie, Dennenstraat 121, 6543 JR Nijmegen.

Onder de toren van de parochiekerk is er alle dagen van de week tussen 09.00 en 16.00 uur de gelegenheid om in de Mariakapel een kaarsje op te steken of een voorbede op te schrijven.

Aan de pastorie kunt u misintenties aanreiken om uw dierbaren in een viering te gedenken. 

De parochie is in het begin van deze eeuw ontstaan uit de fusie van de toenmalige parochie Antonius Abt aan de Dennenstraat
en de Onze Lieve Vrouwe Maria ten Hemelopneming aan de Daniëlsweg in het Heseveld.

Het gebouw aan de Daniëlsweg is inmiddels verkocht.

 

 

H. ANTONIUS ABT kerk: een levend monument

Wie in het stadsgebied Hezelpoort – Wolfskuil zoekt naar een Rooms Katholieke kerk, komt als eerste uit bij onze H. Antonius Abt, gelegen aan de Dennenstraat 121, in Hees.

De kerk is onderdeel van de Parochie Heilige Stefanus, zie www.stefanus.nl en heeft als pastoor pater Eduard Kimman SJ (orde van de Jezuïeten). De parochie is een verzameling van (nu) zeven kerken: Petrus Canisius aan de Molenstraat, Maria Geboorte aan de Berg en Dalseweg, Dominicuskerk aan de Professor Molkenboerstraat; Antonius van Padua aan de Groesbeekseweg, de Goede Herder aan de Fanfarestraat, de Agneskerk aan de Agnetenweg (Lindenholt) en wij, H. Antonius Abt, aan de Dennenstraat.

Elke zondag om 10.00 u. is er een Eucharistieviering, waarbij op de eerste twee zondagen het gemengde koor zingt en we na afloop koffie drinken in onze serre. 
Vanwege de hoge stookkosten wordt de kerk niet verwarmd, maar krijgen bezoekers een zit-kussen bij binnenkomen dat hen helpt de koud het hoofd te bieden.

Wil je gedoopt worden of je kind laten dopen?
Neem contact met ons op en we brengen je in contact met de priester die het sacrament zal toedienen. Hier aan vooraf zal een bezoek – gesprek plaats vinden.

Wil je trouwen en dit in onze kerk komen doen?
Neem dan ook contact op en als locatie zijn we tussenpersoon om de priester te vinden met wie je deze wens kunt doorspreken en die de huwelijksviering zal verzorgen.

Is er een overlijden van iemand voor wie je een kerkelijke uitvaart wilt?
Neem contact op en vanuit het pastorale team wordt dit verzoek geregeld.
De meeste contacten verlopen in de dagelijkse praktijk via de begrafenisondernemers: zij weten ons te vinden.

Dit voorjaar start een voorbereidingstraject voor de Eerste Heilige Communie die op zondag 4 juni gepland staat. 
Aanmelden kan op ons locatie-mailadres waarna de vereiste gegevens worden verstrekt, zoals voorbereidingsmomenten, ‘huiswerk’ en kosten.

In de VASTENTIJD, tussen Carnaval en Pasen, zullen wij aandacht vragen voor het werk van Saskia Verdoes in Roemenië. 

      

Dutch Dutch

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate. 

Contactgegevens

Parochie Heilige Stefanus
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ
Nijmegen
024-3221371