KERKBALANS 2023: GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN.

Effata

Overwegingen

Overweging van 22 januari 2023

Overweging van Willem Pelser.

Lezingen: Jesaja 8,23b-9,3 en  Matteüs 4, 12-23.

Thema: Je geroepen weten ...

Overweging 8 januari 2023

Overweging van René Klaassen.

Lezingen:Jesaja 9, 1-3 + 5-6; en Mt. 2, 1-12.

Thema: Driekoningen.

Overweging van 18 december 2022

Overweging van Jan van der Wal.

Lezingen: Jesaja 7, 10-14; en Mattheus 1, 18-24.

Thema: "IN VREDES NAAM ..." en "VREDE BEGINT BIJ HET KIND".

Overweging 11 december 2022

Overweging van Ineke van Cuijk op.       

Lezingen: Jesaja 35, 1-6a,10, en Matteus 11, 2-11.       

Thema: "IN VREDES NAAM ..." EN "BEN JIJ DE KOMENDE ...?".

Overweging 13 november 2022

Overweging van Ineke van Cuijk OP.

Lezingen: Maleachi 3, 19-20a Lucas 21, 5-19.

Thema: HOUD JE VAST.

Overweging 6 november 2022

Overweging van pastor Hans Hamers, o.p.

Lezingen: Wijsheid 4, 7-15; en Johannes 11, 17-27.

Thema: ALLERZIELEN.

Overweging van 30 oktober 2022

Overweging van Wim Rigters.

Lezingen: Openbaring 7,2-4.9-14 en Matteüs 5,1-12

ALLERHEILIGEN.

Allerheiligen: “Verplichte feestdag” en “Hoogfeest” zegt het ‘Directorium voor de Nederlandse kerkprovincie’. We vieren vandaag Alle Heiligen.

Dutch Dutch

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate.