Skip to main content

Maria Geboorte

Missie en visie Maria Geboortekerk

De Maria Geboortekerk is een missionaire gemeenschap waar wij ons inzetten om anderen welkom te heten, waar ieder steeds opnieuw uitgedaagd wordt Jezus Christus te leren kennen, waarin we verbonden zijn met elkaar en Gods liefde en vrede delen met anderen.

Uitwerking 

Per onderdeel van de bovenstaande korte missie-formulering bedoelen we het volgende:

De Maria Geboortekerk …

 • Bovenstaande „missie” formulering beschrijft wat we nu al hopen te zijn en wat we 5 jaar na de start van het parochievernieuwingsproject (in 2026) nog meer willen zijn.
 • De Maria Geboortekerk is onderdeel van de Stefanusparochie. Uitgangspunt is dat we daarbinnen voldoende ruimte hebben voor deze missie

Waarom hebben we als Maria Geboortekerk een „missie” nodig en waarom zijn we een parochievernieuwingsproject gestart?

 • Wij sluiten daarmee aan op het netwerk van parochies in Nederland en de Katholieke kerk wereldwijd, wij willen herkenbaar zijn, bijdragen aan de continuïteit van zowel de priesters die zorg dragen voor de pastoraat als voldoende betrokken kerkleden.
 • De missie, de „parochievernieuwingsvisie” en de daaruit volgende keuzes helpen de priesters en de betrokken groepen vrijwilligers om gezamenlijk in dezelfde richting te werken en complementair aan elkaar te zijn.
 • Er is behoefte aan een explicietere, breed deelbare missieformulering die richting geeft aan samenwerking tussen de priesters onderling en in het geheel van de gemeenschap.
 • De gekozen missie bouwt voort op de periode waarin de Gemeenschap Emmanuel mede richting heeft gegeven aan de opbouw van de Maria Geboortekerk.
 • De missie, de besluiten en activiteiten die eruit volgen en het proces waarin we dit samen doen zorgen ervoor dat we verder gaan dan het onderhouden van het bestaande, (verder dan„”we doen dingen omdat we ze altijd al zo gedaan hebben”).

… is een missionaire gemeenschap …

 • „Missionair” zijn verwijst naar de essentie van de opdracht die Jezus aan de Kerk gegeven heeft, zoals Hij ons vertelt in Matteus 28, 19-20: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld (zie ook het boek „Als God renoveert”.”
 • Een gemeenschap is een groep mensen die samen groeien in heiligheid. Zij stellen zich open om voor anderen uitnodigend te zijn. Goed in het geheel geïntegreerde kleine subgemeenschappen zijn belangrijk voor zowel het kunnen ontvangen van nieuwe betrokkenen als voor de persoonlijke groei.
 • Gemeenschap zijn vinden we belangrijker dan de „stenen”. Als deze gemeenschap zowel in diepgang als in aantal betrokkenen groeit, dan vinden we met eventuele zorgen over gebouw en materiële vragen waarschijnlijk een oplossing. Het gebouw dat van niemand van ons persoonlijk eigendom is, daar zorgen we zo goed mogelijk voor, maar we begrenzen ook de aandacht daarvoor als dat nodig is om „mensen”, „gemeenschap zijn” en „missionair zijn” voorop te stellen.
 • Onze gemeenschap omvat alle generaties, er komen mensen bij, en er gaan mensen weg; door overlijden, verhuizing, of door andere redenen.

… waar we ons inzetten om anderen welkom te heten …

 • We zetten ons hier al langere tijd voor in, sinds enige tijd met een extra accent in de welkomstgroep, maar we zijn ons ervan bewust dat er meer nodig is, aangezien veel mensen die nu nog geen deel uitmaken van de gemeenschap een behoorlijke drempel over moeten om „de kerk binnen te komen”, terwijl we iets moois hebben te delen dat niet kleiner wordt als we het met anderen delen.
 • We hebben het verlangen dat onze gemeenschap significant in omvang groeit:
  • Het aantal mensen dat deelneemt aan de zondagsvieringen.
  • Het aantal mensen dat nauwer betrokken is,
  • Het aantal mensen dat „zomaar komt binnen lopen”.
  • Het aantal mensen dat op andere manieren bereikt wordt, via website, bezoekgroep etc.

… waar ieder steeds opnieuw uitgedaagd wordt Jezus Christus te leren kennen, …

 • Jezus, de sacramenten en de liturgie vormen de kern en de bron van wie we samen zijn.
 • Je kunt Christus ontmoeten, in de geloofsgemeenschap waar we dagelijks Eucharistie vieren, in persoonlijk gebed, aanbidding, biecht en andere sacramenten evenals in subgemeenschappen.
 • Uitgedaagd worden de Bijbel te kennen en ons het Evangelie eigen te maken.

… waarin we verbonden zijn met elkaar …

 • Wij verlangen een parochiegemeenschap te zijn die open staat om zich te laten vormen door de Heilige Geest.
 • We willen op elkaar betrokken zijn, in plaats van alleen maar consument te zijn. Een plaats waar mensen gul zijn met hun tijd en talenten.

en Gods liefde en vrede delen met anderen.

 • Om Gods liefde te delen met anderen is het eerst nodig Hem te ontmoeten en zijn barmhartigheid te ontvangen.
 • We kunnen niet zo maar het Evangelie aan de mensen mededelen; om Gods liefde authentiek uit te dragen moeten de boodschap en de boodschapper samengaan.
 • Dat kan daar waar we het evangelie tot het middelpunt van ons leven maken.
 • „Vrede” is een aandachtspunt. In de wereld is er op veel punten geen vrede. Onvrede komt gemakkelijk onze kerkgemeenschap binnen, het vereist aandacht steeds opnieuw, om vrede van God te ontvangen en elkaar te bemoedigen in het „in vrede met elkaar leven”. Waar dat slaagt, vormen we een gemeenschap die aantrekkelijk is voor anderen. Het is een vrede die we niet voor onszelf houden, maar delen met anderen.

Versie mei 2022. Opgesteld op basis van enkele zaterdagen met locatieteam en kernteam pastoraat, vervolgens door redactieteampje uitgewerkt tot deze versie. Daarna vastgesteld in kernteam pastoraat en locatieteam. Reacties welkom, aan pastores of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..